Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Tuva darbības lauka sakaru tehnoloģijas risinājumu lietojuma scenāriju analīze uzņēmējdarbības sistēmās
Title in English Analysis of Near Field Communication Technology Solutions and Application Scenarios in Enterprise Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Izstrādātā bakalaura darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar objektu automātiskās identifikācijas tehnoloģiju pielietojumu un attīstības iespējām uzņēmējdarbības jomā. Šajā kontekstā eksistējošā problēma ir tuva darbības lauka sakaru tehnoloģijas perspektīva, kas uzskatāma par pielietojumu un iespēju ziņā līdz galam neizpētītu tehnoloģiju. Lai to tuvāk iepazītu, šim darbam ir izvirzīts mērķis - izpētīt un salīdzinoši izanalizēt tuva darbības lauka sakaru tehnoloģijas (NFC) risinājumus un to pielietojumu scenārijus uzņēmējdarbības sistēmās. Šajā pētījumā ir izvirzīti vairāki uzdevumi, lai sasniegtu nepieciešamo darba mērķi: Izpētīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) tehnoloģijas principus; Veikt pārskatu par NFC esošajām pielietojuma jomām, risinājumiem un attīstības tendencēm uzņēmējdarbībā; Izveidot NFC pielietojuma scenārijus izvēlētām uzņēmējdarbības sistēmām un veikt to analīzi, noskaidrojot NFC tehnoloģijas iespējas, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar citām identifikācijas tehnoloģijām; Apkopot iegūtos uzdevumu rezultātus un izdarīt secinājumus. Pētījuma ievaddaļā ir analizēti NFC darbības principi tā uzbūve, darbības režīmi. Ar iegūto datu palīdzību ir veikta tehnoloģijas salīdzināšana ar citām identifikācijas tehnoloģijām, izveidots pārskats, kur ir apskatītas NFC potenciālās pielietojuma jomas un infrastruktūras izveides principi. Darba nobeigumā ir izstrādāta tehnoloģijas pielietojuma scenāriju analīze un praktiski izmēģināts risinājums ar NFC iespējotu viedtālruni. Pēc apkopotajiem rezultātiem, var secināt, ka ieviešot NFC tehnoloģijas risinājumu uzņēmuma sistēmā var iegūt būtiskus uzlabojumus klientu apkalpošanas darbībā, padarot norēķinu sistēmu ātrāku un klientiem pieejamāku. Darba apjoms ir 69 lpp., 28 tabulas, 35 attēli un 0 pielikumi.
Keywords Tuva darbības lauka sakari, NFC
Keywords in English Near field communication, NFC
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 16:06:58