Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Inplastec Technology"
Title in English "Development of Quality Management System in the "Inplastec Technology" Ltd"
Author Līga Reinalde
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Abstract Reinalde L. Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA Inplastec Technology: Maģistra darbs / L.Reinalde, M.Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 13 attēli un 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 57 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā Inplastec Technology atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām, lai veicinātu ilgtspējīgumu uzņēmuma darbībā un nodrošinātu uzticamību no uzņēmuma puses kā piegādātājam. Pirmajā darba daļā ir apzināta literatūra par kvalitātes vadības sistēmu, iekļaujot kvalitātes jēdziena, kvalitātes vadības aizsākumu, ISO 9000 standartu saimes standartu un tajā plānoto izmaiņu izpēti, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas principus, kā arī uzņēmuma esošās situācijas novērtēšanai pielietojamās metodes un instrumentus. Otrajā darba daļā tiek raksturots uzņēmums Inplastec Technology, veikta iekšējās un ārējās vides analīze, kā arī novērtējums atbilstībai standarta ISO 9001:2008 prasībām. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika noteiktas vairākas neatbilstības un identificētas iespējamās pilnveides jomas. Trešajā darba daļā noteikti SIA Inplastec Technology kvalitātes vadības sistēmas izstrādes posmi, veikta izstrādes, sertifikācijas un uzturēšanas izmaksu analīze, izstrādātas vadlīnijas kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijai un procesu vadībai, un izveidots modelis nepārtrauktai sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveide atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām nodrošina uzņēmuma ilgtspējību, kā arī veicina konkurētspēju tirgū.
Keywords kvalitātes vadības sistēmas izveide
Keywords in English development of quality management system
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 15:58:44