Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance Efficiency of the Production Enterprise
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec. asist. I.Eriņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma AS Rita darbības efektivitātes palielināšanas projekts. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 70 lapas. Tas ietver 30 attēlus, 16 tabulas, 20 literatūras avotus un elektroniskos resursus. Analītiskajā daļā tiek raksturots AS Rita ražotais produkts un vērtētas uzņēmuma ražošanas jaudas. Tiek pētīti un analizēti uzņēmuma klienti un produkta realizācijas virzieni. Tiek veikta uzņēmuma finansiālās darbības analīze. Daļas nobeigumā ir veikta SVID analīze un noteiktas iespējas uzņēmuma attīstībai. Projekta aprēķinu daļā apskatīti trīs problēmu risinājuma varianti. Darba tiek veikti aprēķini sakara ar uzņēmuma iespējamai attīstībai. Tehnoloģiskajā daļā tiek prognozētas uzņēmuma ražošanas apjomi uz trim gadiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti un vērtēti darba riski uzņēmumā, kā arī noteikti pasākumi darba riska novērtēšanai. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi par darbu. Grafiskajā daļā iekļauti autores izstrādāti un izveidoti attēli un tabulas, kas veidoti darba izstrādes procesā, tie ir 16 lapas.
Keywords Diplomprojekts, Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas projekts
Keywords in English Diplom, The production company improve operational efficiency project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 15:43:01