Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Transmisiju testēšanas iekārtas analīze un koncepta projekts
Title in English Powertrain test rig application analysis and concept development
Author Aleksejs Davidovs
Department 15C00 Institute of Road Transport
Scientific advisor Oskars Irbītis
Reviewer Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Abstract Anotācija Darba nosaukums: Transmisiju testēšanas iekārtas analīze un koncepta projekts. Darba mērķis: Veikt transmisijas testēšanas iekārtu analīzi un izstrādāt jaunās transmisiju testēšanas iekārtas shēmu. TU Drēzdene Automobiļu transporta institūtā notiek laboratoriju reorganizācija, saistībā ar kuru tiek plānota visas vecas testēšanas aparatūras maiņa uz jaunu, tajā skaitā arī transmisiju testēšanas iekār-tas. Dotajā diplomdarbā tiek aprakstīta universālas pasažieru automobiļu transmisiju testēšanas iekārtas koncepta izstrāde. Papildus tiek uzprojektēts un aprēķināts izstrādājamās iekārtas elements hid-rauliski paceļama pārvietojama pamatne riteņu aizvietotāju stiprināšanai. Darbā tika izanalizēts transmisiju testēšanas iekārtu pieprasījums un piedāvājums, tika apskatīti ek-sistējošie transmisiju testēšanas iekārtas analogi un izstrādāts jaunas universālas transmisiju testēša-nas iekārtas koncepts. Papildus tika izpildīti nepieciešamie inženiertehniskie aprēķini hidrauliski paceļamai pārvietojamai pamatnei riteņu aizvietotāju stiprināšanai, kā arī tika uztaisīti tās pamatnes un tās daļu rasējumi. Darbā kā informācijas avoti tika izmantoti zinātniski-tehniskā literatūra un interneta resursi. Aprakstošās daļas apjoms ir 110 lappuses, 51 ilustrācija un 10 tabulas. Darbs tika uzrakstīts angļu valodā un papildināts ar sadaļām latviešu valodā pēc Rīgas Tehniskās Universitātes prasībām. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa: kopsalikuma rasējumi ar specifikācijām (5 A1 formāta lapas rasējumi, 12 A4 formāta la-pas - specifikācija), detaļu rasējumi (1 A1 formāta lapa).
Keywords transmisiju testēšanas iekārta, hibrīdu transmisijas, NVH testi, vibrācijas testi
Keywords in English powertrain test rig, HEV powertrains, NHV tests, vibration tests
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 22:49:06