Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komercdarbības un vadībzinības konsultēšanas uzņēmuma riska vadības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Risk Management of the Business Management Consulting Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract ANOTĀCIJA Mildas Martinsones diplomprojektam Komercdarbības un vadībzinības konsultēšanas uzņēmuma riska vadības pilnveidošanas projekts bakalaura profesionālā grāda Uzņēmējdarbībā un vadīšanā ar specializāciju uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedība iegūšanai. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot risku vadību uzņēmumā, balstoties uz detalizētu esošās risku vadības, uzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības, ārējās un iekšējās vides analīzi un to rezultātā atklātajām problēmām. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek analizēts uzņēmums, sniedzot vispārēju aprakstu par uzņēmumu, tā sniegtajiem pakalpojumiem, konkurentiem, veicot iekšējās un ārējās vides analīzes, izmantojot SVID, M.Portera piecu konkurences spēku modeli, kā arī izvērtējot esošo risku vadības sistēmu. Projekta daļā, balstoties uz veikto analīzi pirmajā daļā, tiek izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma risku vadības pilnveidošanai operacionālo risku novērtēšana un novēršanas pasākumu ieviešana, veselības apdrošināšanas ieviešana un SPSS datu apstrādes sistēmas ieviešana. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta praktiska statistiskās aprēķinu sistēmas SPSS ieviešana, un veikti nepieciešamie aprēķini uzņēmuma atalgojuma politikas anketas analīzei. Darba aizsardzības daļā tiek veikta darba vides risku novērtēšanu un risku novēršanas pasākumu izstrāde. Atbilstoši diplomprojektā veiktajām analīzēm un aprēķiniem autore apkopo secinājumus un sniedz priekšlikumus risku vadības pilnveidošanai uzņēmumā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms ir 67 lpp., diplomprojektā iekļauti 35 attēli, 29 tabulas, 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 2 pielikumi uz 2 lpp.
Keywords riska vadības pilnveidošana
Keywords in English Improving Risk Management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 15:00:50