Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Parādu piedziņas veidi un to efektivitāte nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
Title in English Debt recovery types and their effectiveness of real estate management
Author Lauris Seļickis
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns
Abstract Darba autors ir Lauris Selickis un tēma ir Parādu piedziņas veidi un to efektivitāte nekustamo īpašuma apsaimniekošanā. Lai gan normatīviem akti nosaka parādu piedzīšanas procedūru un kārtību, praksē nereti šis process ir ilgstošs un nereti arī neefektīvs, kā rezultātā tiek apdraudēta apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēja turpmāka darbība. Ņemot vērā minēto, potenciāli efektīvākā parādu piedziņas procesa izvēle apsaimniekošanas uzņēmumā debitoru parādu piedziņai ir īpaši nomīgīga. Darba aktualitāti pamato tas, ka Latvijā līdz šim nav veikti līdzīgi pētījumi, praktiski novērtējot dažādu parādu piedziņas procesu potenciālo ietekmi uz uzņēmuma darbības finanšu rādītajiem. Pētījuma objekts: parādu piedziņas veidi Pētījuma priekšmets: parādu piedziņas veidi nekustamā īpašumu apsaimniekošanā. Darba mērķis ir izpētīt un raksturot parādu piedzīšanas procesu par komunālo maksājumu parādiem, identificēt efektīvāko parādu piedziņas procedūru un izvērtēt tās ietekmi uz uzņēmuma darbību. Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt un raksturot nekustamo īpašumu apsaimniekošanas tiesisko pamatu; izpētīt un izanalizēt parādu tendences un aktualitātes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nozarē; raksturot parādu piedzīšanas iespējamos procesus, saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu; izvērtēt potenciāli efektīvākā parādu piedziņas modeļa ietekmi uz apsaimniekošanas uzņēmuma darbību; izstrādāt priekšlikumus identificēto problēmjautājumu risināšanai. Ņemot vērā tēmas plašumu, darba ierobežojuma ietvaros pamatā tiks analizēti tādi parādu piedziņas procesi kā saistību piespiedu izpilde brīdinājuma kārtībā, prasība vispārīgā kārtībā, kā arī saistību bezstrīdu piespiedu izpildīšana. Projekta aprēķinu daļā, lai ilustrētu efektīvākā parādu piedziņas procesa ietekmi uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA BERZINS INVESTMENT LTD darbību un attīstības potenciālu, autors modelēs iespējamo parādu piedziņas procesu potenciālo efektivitāti, ņemot vērā Uzņēmuma pašreizējās saimneiciskās darbības rādītājus.
Keywords Parādu piedziņas veidi un to efektivitāte nekustamo īpašuma apsaimniekošanā
Keywords in English Debt recovery types and their effectiveness of real estate management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 13:03:04