Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language UML secību diagrammas izvietošanas algoritma izstrāde
Title in English Development of UML Sequence Diagram Layout Algorithm
Author Dace Ahiļčenoka
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing. O.Ņikiforova
Reviewer Dr.sc.ing., asoc. prof. Ērika Asņina
Abstract Attīstoties tehnoloģijām arvien vairāk nepieciešams ātri un efektīgi izveidot jaunas sistēmas tā, lai tās būtu pēc iespējas elastīgas. Modeļvadāmā programmatūras izstrāde ļauj veidot elastīgas un saprotamas sistēmas, jo to pamatā ir dažādi modeļi. Tieši modeļi ir tie, kas ļauj atspoguļot informāciju vienkāršākā veidā, bet, lai modelis būtu saprotams, tam ir jābūt pareizi veidotam. Pareizi veidota diagramma ir ne tikai sintaktiski un semantiski korekta, bet arī tās elementi ir labi izvietoti. Dažādu diagrammu, tai skaitā arī UML izvietojums ir plaši pētīts gan attiecībā uz kritērijiem, kādi ir jāievēro, lai diagramma būtu saprotama, gan arī attiecībā uz dažādiem automātiskās izvietošanas algoritmiem. Tā kā manuāli veidot diagrammu izvietojumu var būt neefektīvi un laikietilpīgi, ir nepieciešams izvietošanu automatizēt, tāpēc maģistra darba autore pievēršas šīs problēmas risināšanai. UML ir plaši izmantota modelēšanas valoda ar dažādām diagrammām, kas aptver visus programmatūras dzīves cikla posmus. Viena no svarīgākajām UML diagrammām ir secību diagramma, kas arī tiek pētīta šajā darbā. Darbā pētīta un apkopota informācija par UML secību diagrammu, vispārīgiem un tai piemērotiem izvietošanas kritērijiem. Darba ietvaros apkopota informācija par esošajām algoritmu pieejām un analizēta to atbilstība secību diagrammai. Darbā arī analizētas automātiskā izvietojuma iespējas dažādos rīkos, to piedāvāto izvietošanas iespēju kvalitāte. Rezultātā apkopojot un prioretizējot secību diagrammai nepieciešamos kritērijus, kā arī ņemot vērā diagrammas uzbūves specifiku, autore izstrādā algoritma pieeju un pašu algoritmu automātiskam secību diagrammas izvietojumam. Algoritms ir arī implementēts rīkā BrainTool, kur pārbaudīta tā atbilstība izvietošanas kritērijiem. Dokumentā ir 58 lappuses, 22 attēli un 3 attēli pielikumos, 4 tabulas, 2 pielikumi un 72 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords UML, diagrammu izvietojums, secību diagramma, izvietojuma algoritms
Keywords in English UML, diagram layout, sequence diagram, layout algorithm
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 12:38:06