Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language KM Keramikas 2a siltumenerģētisko iekārtu darba analīze
Title in English Thermal Equipment Analysis of BH at Keramikas str.2
Author Laura Svence
Department 15000 Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs M.sc.ing. Uģis Ķēniņš
Reviewer M.sc.ing. Ainārs Cars
Abstract Darbā tika veikta AS RĪGAS SILTUMS automatizētās gāzes katlumājas Keramikas ielā 2a darbības analīze no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim. Apskatīti katlu mājas pamatiekārtu darbības principi. Veikta koģenerācijas energobloku, ūdens sildkatlu un kondensācijas tipa ekonomaizeru līdzšinējās darbības analīze. Salīdzināta KM darbība pirms un pēc tehnoloģiskās shēmas pilnveidošanas. Izdarīti secinājumi par iespējām palielināt katlu mājas lietderības koeficientu. Aprēķinātas akumulācijas tvertnes lietderības koeficienta teorētiskās izmaiņas atkarībā no siltumnesēja temperatūras un izdarīti secinājumi par efektīvu akumulācijas tvertnes darbību. Aprēķināta caurplūdes un ūdens temperatūras ietekme uz kondensācijas tipa ekonomaizeru darbību. Atslēgvārdi koģenerācija, akumulācijas tvertne, ekonomaizers, ūdens sildkatls. Darbs sastāv no 55 lapām, tajā ir 18 attēli, 10 tabulas, 5 pielikumi un 34 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords koģenerācija, akumulācijas tvertne, ekonomaizers, ūdens sildkatls
Keywords in English co-generation, accumulator tank, economizer, water heating boiler
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 23:35:08