Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Production Company
Author Sintija Mickus
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec., V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Diplomprojekta tēma: Ražošanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomdarba mērķis: izstrādāt AS LPB Priekules maizes ceptuve konkurētspēju paaugstināšanas projektu vienam gadam. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām un 18 apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 68 lapaspuses. Darbā ir integrētas 52 tabulas, 23 attēli un 6 pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 25 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Diplomprojekta saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam projekta mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem diplomprojekta analītiskās daļas radīšanas ietvaros ir veikta uzņēmuma AS LPB Priekules maizes ceptuves raksturojums, ārējās vides analīze, tehnoloģiskā procesa analīze, veikta finansu analīze, SVID analīze un konstatēta problēma, lai spētu izstrādāt atbilstošus projektus tās novēršanai, kā arī uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta ietvaros, risinot tā izvirzītos uzdevumus, tiek izstrādāti trīs projekti, kur katrā no tiem izvirzīts atbilstošākais risinājums mērķa sasniegšanai. Izstrādāta darba un dabas aizsardzības daļa un tehnoloģiskā daļa. Izdarīti secinājumi un veikti priekšlikumi. Pētījuma metodes: Referatīvā, analītiskās salīdzināšanas, grafiskā, ekonomiski matemātiskā metode. Projekta rezultāti: Diplomprojekta gaitā, īstenojot projektu darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, gala rezultātā tika sasniegts vēlamais rezultāts, izmantojot salīdzināšanas metodes. Diplomprojekta izmantojamība: Diplomprojekta rezultāti ir izmantojami kā konkurētspēju paaugstināšanas projekts konkrētajam uzņēmumam.
Keywords Konkurētspēja, ražošana
Keywords in English Competitiveness, production
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 20:06:10