Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vidējās izglītības iestāžu optimizācija Gulbenes novadā
Title in English Optimization of Secondary Education Institutions in Gulbene District
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Kozlovskis
Reviewer Mg.oec. asist. I.Eriņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Vidējās izglītības optimizācija Gulbenes novadā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskā daļa tiek izstrādāta balstoties uz teorētiskās informācijas bāzi. Teorētiskā bāze sevī iekļauj informāciju par izglītības attīstības vēsturi, darbību, Gulbenes novada skolu struktūru u.c., kura tiek papildināta ar nozares finanšu datu analīzi, laika posmā no 1995. līdz 2013. gadam. Balstoties uz iegūto informāciju tiek veiktas koeficentu aprēķināšanas un diagrammu atspoguļošana, kā rezultātā tiek iegūti papildus izglītības nozares izejas dati un sekots problēmu raksturam nākotnē pie esošās situācijas aprēķiniem. Projektu aprēķinu daļa tiek īstenota balstoties uz analītiskajā daļā iegūto informāciju. Projekta daļā tiek izstrādāti priekšlikumi Gulbenes novada skolu optimizācijai rentablas izglītības sistēmas nodrošināšanai novadā. Šie priekšlikumi paredz optimizītēt skolu skaitu, samazināt pedagogu un darbinieku skaitu piedāvājot bezmaksas kvalifikācijas celšanas kursus un 70% apmēra algas izmaksu sešus mēnešus periodā, katram darbiniekam, kuru skar skolu optimizācijas ceļā veiktās izmaiņas Lai panāktu pēc iespējas augstāku pedagogu, skolēn un vecāku apmierinātības līmeni ar veiktajām optimizācijām tiek izstrādāti trīs priekšlikumi, kuri paredz dažāda veida skolēnu pasažieru pārvadājumus. Vienā no priekšlikumiem Gulbenes novada dienvidrietumu daļā tiekot slēgtām 3 pamatskolām un optimizējot darbību Lizuma vidusskolā, kura ir salīdzinoši netālu no pārējām skolām. Tika izveidots Gulbenes novada dienvidrietumu nostūra centralizēts optimizācijas modelis iekļaujot Gulbeni kā novada izglītības sistēmas centru. Kā arī modelis pēc mūsdienu un iespējams nākotnes principiem par daļējas pamatizglītības un vidējās izglītības apguvi tālmācību ceļā. Tehnoloģiskās daļas ietvaros tiek izstrādāts nākotnes statistikas rādījumu skatījums pēc pieejamajiem izejas datiem par skolu, skolēnu skaita izmaiņām nākotnē. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek īstenota balstoties uz darba risku novērtējumu skolā. Šīs daļas ietveros tiek izstrādāts preventīvo pasākumu plāns. Darba apjoms ir 72 lapaa, kuru saturā ir iekļautas 34 tabulas, 32 attēli,1formula
Keywords Optimizācija, vidējā izglītība, pamatizglītība, Gulbene, Gulbenes novads
Keywords in English Optimization, secondary education, primary education, Gulbene, Gulbene district
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 17:34:36