Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Lauksaimniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance of the Agricultural Enterprise
Author Anna Čiplika
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., doc. J.Mežiels
Abstract Diplomprojekta tēma ir Lauksaimniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbā aplūkots uzņēmums, kas darbojas lauksaimniecības nozarē un kura pamatdarbības veids ir liellopu audzēšana. Tēmas izvēle saistīta ar tās aktualitāti. Lauksaimniecība ir nozīmīga tautsaimniecības nozare un pieder pie ražojošām tautsaimniecības nozarēm, kas jebkurā valstī ir ļoti nozīmīgas. Tādēļ arī ir svarīga šajā nozarē darbojošos uzņēmumu veiksmīga darbība. Darba apjoms ir 70 lpp., darbā ir 4 daļas, 8 nodaļas, 11 apakšnodaļas, 29 attēli, 31 tabula, izmantots 41 literatūras avots. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Pirmajā nodaļā veikta lauksaimniecības nozares analīze, veikta uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju analīze, kā arī noteikti trūkumi uzņēmuma darbībā. Otrajā nodaļā, balstoties uz pirmās nodaļas analīzes rezultātiem, piedāvāti un izstrādāti pasākumi lauksaimniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Trešajā nodaļā izstrādāta uzņēmuma interneta mājas lapa. Ceturtajā nodaļā analizēta darba vide uzņēmumā un uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi. Ir piedāvāti darba vides uzlabošanas pasākumi. Izstrādājot darbu, izmantota speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, materiāli internetā, LR likumi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Lauksaimniecība, lopkopība, liellopi
Keywords in English Agriculture, Animal husbandry, Cattle
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 15:22:54