Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Title in English Increasing Efficiency of the Trading Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Mg.oec., K.Marinska
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Diplomprojekta tēma ir Uzņēmuma Virāža A SIA darbības efektivitātes paaugstināšana. Diplomdarba mērķis: izpētīt un izanalizēt uzņēmuma SIA Virāža A darbību no 2010.gada līdz 2013.gadam, novērtēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem; kopā ir 64 lapas, 4 pielikumi, 28 tabulas un 21 attēls, izmantotas 8 formulas; izstrādājot darbu tika izmantoti 22 literatūras avoti. Analītiskā daļā tiek analizēta SIA Virāža A uzņēmējdarbība, finansiālais stāvoklis, mārketinga aktivitātes, izmantojot uzņēmuma datus no 2011.gada līdz 2013.gadam, kā arī citus nepublicētus uzņēmuma materiālus. Tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas un priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti analītiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi. Šajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi par jaunas autociternas sašķidrinātas gāzes pārvadāšanai iegādi, gāzes balonu nomaiņu atbilštoši Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) likumprojektam un jaunu klientu piesaisti. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkota SIA Virāža A peļņa pirms nodokļiem, gan neņemot vērā, gan ņemot vērā projekta ieteikumus. Tiek pamatots projekta noderīgums. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļauti tabulas, attēli un grafiki, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Keywords Darbības efektivitātes paaugstināšana
Keywords in English Increase of operational efficiency
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 13:27:26