Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language IT projekta iesaistīto pušu pārvaldības pieejas izstrāde
Title in English Development of the IT Project Stakeholder Management Approach
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Mg. sc. ing. Anastasija Solovjova
Abstract Pētnieciskā darba izpildes gaitā tiek apskatīta iesaistīto pušu pārvaldība IT projektos. Pieaugot IT popularitātei, pieaug ar šo nozari saistīto projektu skaits. Vairums no šiem projektiem saskaras ar problēmām, kas ir saistītas ar nepareizu iesaistīto pušu pārvaldību. Darba mērķis ir izveidot vienotu pieeju iesaistīto pušu pārvaldībai, apkopojot teorētiskās zināšanas un piedāvājot risinājumus dažām no kritiskākajām pārvaldības problēmām. Vienota pieeja ļauj izvairīties no šķēršļiem pārvaldībā un palielina projekta sekmīgas izdošanās iespēju. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts pārvaldības process un tā galvenās komponentes. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas, lai identificētu galvenās iesaistītās puses IT projektos un ar pārvaldību saistītās problēmas. Dažām no svarīgākajam problēmām tiek piedāvāti risinājumi un/vai ieteikumi, kas balstās uz labās prakses principiem. Rezultātā ir sniegts efektīvas pārvaldības sastāvdaļu apkopojums un izdarīti secinājumi. Darba problēmsfēras izklāsts un iegūtie starprezultāti tika prezentēti 55. RTU studentu zinātniskajā konferencē. Darba apjoms - 52 lpp. un 9 attēli.
Keywords Iesaistīto pušu pārvaldības pieeja
Keywords in English Stakeholder managemen approach
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 09:24:55