Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Uzņēmuma darbības ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
Title in English Business economic background of real estate management
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns
Abstract Diplomprojekta autors ir Dainis Sniedze un tēma ir “Uzņēmuma darbības ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma apsaimniekošanā“. Temata novitāti pamato fakts, ka Latvijā līdz šim nav veikti līdzīgi pētījumi, kas ne tikai izvērtētu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma darbības ekonomisko pamatojumu, bet ņemtu vērā arī tādas aktivitātes, kas ne tikai būtu ekonomiski pamatotas, bet arī sekmētu uzņēmuma sociāli atbildīgas politikas īstenošanu un tēla uzlabošanu sabiedrībā. Pētījuma objekts: uzņēmuma darbības ekonomiskais pamatojums. Pētījuma priekšmets: Uzņēmuma darbības ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma apsaimniekošanā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un raksturot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, kā uzņēmējdarbības jomas specifiku, kā arī izvērtēt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma aktivitāšu ekonomisko pamatojumu, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes, piedāvājot gan ēkas īpašniekiem, gan uzņēmumam izdevīgu minēto aktivitāšu finansēšanas modeli. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, autors izvirza sekojošus diplomprojekta darba uzdevumus: 1) raksturot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas darbības jomas tiesiskos un praktiskos aspektus; 2) izpētīt un raksturot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas tirgus attīstības tendences; 3) veikt apsaimniekošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi; 4) izvērtēt apsaimniekošanas uzņēmuma aktivitāšu ekonomisko pamatojumu; 5) izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Darba ietvaros apkopoti un analizēti dažādi citu autoru veiktie darbi, kā arī apskatīti un skaidroti dažādi jēdzieni. Iegūtā informācija apkopota, sistematizēta un analizēta. Diplomprojekta mērķa un uzdevumu ierobežojums: ņemot vērā tēmas apjoma ierobežojumu, autors diplomprojektā analizē tieši energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ekonomisko pamatojumu ar analizējamā uzņēmuma nodrošinātu finansēšanas modeli vienai no savām apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu mājām
Keywords Uzņēmuma darbības ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
Keywords in English Business economic background of real estate management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 08:39:10