Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komercbankas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance Efficiency of the Commercial Bank
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Z.Sundukova
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Diplomprojekts izstrādāts studiju programmā uzņēmējdarbība un vadība. Diplomprojekta tēma ir Komercbankas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta kopējais apjoms 72 lapas. Darbā ir izvietotas 38 tabulas, 15 attēli, 15 formulas un 2 pielikumi. Darba izstrādāšanai izmantoti 21 literatūras avots. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vispārēja informācija par uzņēmumu, apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, darbība, veikta finanšu rādītāju un SVID analīze. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi AS Swedbank darbības efektivitātes paaugstināšanai filiāļu skaita samazināšana, darbinieku skaita samazināšana, darbinieku motivācijas paaugstināšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta tīklveida modelēšana darbinieku apmācību kursu organizēšanai izmantojot MS Excel programmu.. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti un noteikti uzņēmuma riski, kas ietekmē darbinieku ikdienas darbu, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns risku novēršanai. Grafiskajā daļā tiek atspoguļoti grafiskie attēli, kas tika izmantoti diplomprojekta izstrādē. Diplomprojekta izstrādē izmantota statistikas informācija, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati, Latvijas Komercbanku asociācijas statistikas dati, Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi. Diplomprojektā izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes, anketēšanas rezultātu analīze, tabulas un grafiskās metodes, normatīvo dokumentu analīze, praktiskās pētījuma metodes.
Keywords Komercbankas darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Improving Business Performance Efficiency of the Commercial Bank
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 22:27:54