Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu - dzīvojamo māju ilgtspējīga atjaunošana
Title in English Sustainable renovation of state protected cultural monuments - apartment living house
Author Māris Doze
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Oskars Caune
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Diplomprojekta tēmas nosaukums „Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu – dzīvojamo māju ilgtspējīga atjaunošana”. Projektā pētītas dzīvojamo māju, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi, ilgtspējīgas renovācijas veikšanas problēmas. Pirmajā - analītiskajā daļā tiek pētīta normatīvā bāze, kas nosaka valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanas un renovācijas nosacījumus un kultūras pieminekļu īpašnieku pienākumus un atbildību. Tiek apskatīti ilgtspējīgas būvniecības principi, pētīti noteikumi kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa novērtēšanai, mājas tehniskai apsekošanai un energoefektivitātei. Tāpat apskatīts jautājums par būvniecības darbu projekta nozīmi, mājas dzīves ciklu, pētītas ekonomiskā analīzes problēmas un investīciju iespējas. Otrajā daļā tiek pētīta valsts kultūras pieminekļa - mājas Rīgā, Eksporta ielā 3 vēsturiskā un pilsētvides nozīme, tiek dots mājas vizuālās apsekošanas slēdziens, aprēķināts mājas īpatnējais siltuma patēriņš, ieteikti ilgtspējīgas renovācijas darbi un apkopotas mājas iedzīvotāju aptaujas anketas atbildes un nobeigumā dots slēdziens par iespējām mājā veikt ilgtspējīgus renovācijas darbus. Trešajā daļā tiek apskatīta bēniņu ventilācijas nozīme un tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai bēniņu ventilācijas renovācijai un tehnoloģiskie risinājumi vājstrāvas tīklu sakārtošanai. Ceturtā daļā aplūkoti darba un dabas aizsardzības jautājumi, kas izriet no māju uzturēšanas un pārvaldīšanas darbībām. Piektajā daļā - grafiskajā daļā ir veikts apkopojums diplomprojektā ietvertajiem attēliem un tabulām. Pielikumos - mājas Eksporta ielā 3, Rīgā vizuālās apsekošanas atzinums ar fotofiksācijām un iedzīvotāju aptaujas anketas paraugs. Diplomprojekts izstrādāts uz 88 lapām, tajā iekļautas 7 tabulas, 49 attēli un 2 pielikumi.
Keywords kultūras pieminekļi, renovācija, ilgtspējīga būvniecība, vizuālā apsekošana, bēniņu ventilācija
Keywords in English cultural monuments, renovation, sustainable renovation, visual inspection, attic ventilation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 21:45:50