Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Modelēšanā bāzēta risku analīze mazam uzņēmumam
Title in English Modeling-based risk analysis of a small enterprise
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Jeļena Pečerska
Reviewer
Abstract Globalizācijas un straujās tehnoloģiju attīstības pieaugošā spiediena ietekmē pēdējo gadu laikā, risku pārvaldība un analīze ir nonākusi daudzu uzņēmumu uzmanības centrā, strauji ieņemot svarīgu lomu augstākā līmeņa vadītāju skatījumā. Neskatoties uz attiecīgā temata grāmatu, publikāciju, standartu un citu informācijas avotu daudzveidību, vienota pieeja risku analīzei tomēr nepastāv, pamatojoties uz dažādajiem uzņēmējdarbības veidiem, ekonomiskajiem, politiskajiem un citiem aspektiem. Turklāt lielākā daļa literatūras šajā kontekstā apskata tikai lielos uzņēmumus. Šis darbs ir īpaši veltīts maza uzņēmuma risku analīzei, kā nozīmīgai, taču maz apspriestai tēmai, kas bieži ir gan autoru, gan uzņēmumu vadītāju nepietiekami novērtēta. Šī maģistra darba mērķis ir izstrādāt īpaši pētāmajam uzņēmumam pielāgotu analīzes pieeju un realizēt modelēšanā bāzētu risku analīzi mazam uzņēmumam SIA ‘Karšu veikals Jāņa sēta’. Mērķis tiek īstenots sākot ar mazu uzņēmumu nozīmes pamatošanu Latvijā, kam seko padziļināta risku analīzes teorijas izpēte, izdalot uzņēmumam vispiemērotākos analīzes paņēmienus. Uzņēmuma biznesa procesa modeļa izstrādei tiek izmantota biznesa procesu modelēšanas valoda ArchiMate, sniedzot izpratni par apskatāmo uzņēmumu un veidojot pamatu turpmākās analīzes gaitai. Īsa uzņēmuma apraksta ietvaros tiek definēti galvenie uzņēmuma mērķi, kas var tikt pakļauti dažādiem riskiem. Darba noslēguma daļā tiek realizēta pētāmā uzņēmuma risku analīze, ietverot gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo risku analīzi, kā arī dažu, iepriekš teorijā apskatīto analīzes paņēmienu kombinācijas, kā ietvaros tiek izstrādāts arī matemātisks simulācijas modelis, izmantojot Microsoft Office Excel programmrīku. Modelēšanā bāzēta risku analīze mazam uzņēmumam sniedz ieskatu par to, kā iespējams veiksmīgi izstrādāt un pielietot noteiktu analīzes pieeju uzņēmējdarbības jutīgo punktu un nepilnību identificēšanai, savlaicīgi izstrādājot riska faktoru iedarbes novēršanas vai seku mazināšanas pasākumu plānu sekmīgai definēto mērķu sasniegšanai un mazās uzņēmējdarbības uzlabošanai kopumā. Darba apjoms – 109 lapas, 24 tabulas, 37 attēli, 10 formulas un 6 pielikumi.
Keywords Modelēšanā bāzēta risku analīze mazam uzņēmumam
Keywords in English Modeling-based risk analysis of a small enterprise
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 17:52:10