Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ciematu ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijas specifika
Title in English The Reconstruction Specifics of Water Supply Systems in Villages
Author Ģirts Patriks Klapers
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor G.Jaudzems
Reviewer R.Neilands
Abstract Anotācija (lv) Ģ.P. Klapera ( turpmāk-autors) bakalaura darbā „Ciematu ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcijas specifika” analizēta ciematu dzeramā ūdensapgades sistēmas aktuālākās problēmas, kas saistītas ar sistēmu rekonstrukciju Latvijas Republikā. Darba mērķis ir analizēt rekonstrukcijas procesa gaitu, vēršot uzmanību uz tehniskām problēmām, kuras rodas būvniecības laikā un ekspluatācijas periodā. Darba uzdevumi sekojoši: asistēt ciematu ūdenssistēmu rekonstrukcijas darbos, ieskaitot darbu nodošanu, veikt darbu problēmu uzskaitījumu. Būvniecības darbu izpildes zona-Vidzeme. Bakalaura darbs sastav no divām daļām – teorētiskās un projekta daļas. Teorētiskā daļa ietver vispārīgu informāciju par dzeramā ūdensapgādes sistēmām gan pasaulē gan Latvijā. Iedaļā apskatītas biežāk pielietotās ūdenssistēmas, shēmas, ūdens sagatavošanas, piegādes, uzglabāšanas infrastruktūra u.c. Apskatīti jautājumi par esošo tīklu rekonstrukciju un jaunbūvi. Darbs satur informāciju un analīzi par pašu rekonstrukcijas procesu un darbu specifiku būvdarbu laikā. Informācija iegūta asistējot tīklu rekonstrukcijai ciematu ūdensapgādes projektos. Projekta daļā tiek izstrādāts tehniskais izmaiņu projekts, kura izstrādi veicis autors būvdarbu gaitā pēc nepieciešamības, lai sekmīgi turpinātu projekta gaitu un sasniegtu projekta sākumā izvirzītos mēķus. Tas sastāv no divām daļām- paskaidrojuma raksta un rasējuma daļas. Pirmā daļa ir teorētiskā, kurā veiktas projekta daļas vispārīgs skaidrojums. Otrajā daļā izstrādāti tehniskā darba ģenplāni, garenprofili, mezglu detalizācijas. Darbs izstrādāts atbilstoši pašlaik spēka esošiem Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. Darbs ietver: teorētisko daļu uz 56 lapaspusēm, 2 tabulas, 23 attēlus un grafisko (projekta) daļu uz 4 lapām ar paskaidrojuma rakstu uz 7 lapaspusēm. Darbā tika izmantots 51 informācijas avots.
Keywords Ūdensapgāde
Keywords in English Water supply
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 16:42:39