Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts
Title in English Project of Development of a Service Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor G. Kozaka
Reviewer Lekt., Mg.oec., Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma ir Pakalpojumu uzņēmuma attīstības projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmējdarbības situācija Latvijā. Ir veikts uzņēmuma Sulīgs dizains īss raksturojums. Ir veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Noslēdzot analītisko daļu, tika veikta SVID analīze, no kā tika izvirzīti trīs priekšlikumi, kas ir jāpēta un jāpilnveido projekta daļas ietvaros. Projekta daļā darba autors sniedz trīs problēmu risinājumus, kā attīstīt uzņēmuma darbību. Autora priekšlikumi ir saistīti ar jaunas datortehnikas iegādi, jaunas mājaslapas izveidi, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta uzņēmuma Sulīgs dizains pagaidu mājaslapas izveide. Šajā daļā ir aprakstīta tehnoloģiskā puse, kā mājaslapa tika izveidota, kā arī ir izveidota nepieciešamā mājas lapa. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīti darba riski, ar kuriem saskaras uzņēmuma darbinieki. Tika veikta risku novērtēšana, sastādīts veicamo uzdevumu plāns, kas palīdzētu mazināt riska iestāšanos. Noslēguma daļā autors sniedz secinājumus un priekšlikumus, kā arī izstrādā grafisko daļu. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 5 daļām, 20 tabulām, 20 attēliem, 3 formulām, priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfisko avotu skaits - 24. Diplomprojekta izstrādē ir izmantota vispārējā literatūra, oficiālie statistikas dati, informācija no interneta resursiem, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija.
Keywords Pakalpojumi, IT
Keywords in English Services, IT
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 16:35:46