Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Programmētāja lomas novērtēšana veiksmīga IT projekta īstenošanā
Title in English Evaluation of Programmers Role in Successful IT Projects
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Mg. sc. ing. Oļegs Bulgakovs
Abstract Programmētāju loma tehnoloģijas attīstībā ir ļoti nozīmīga, viņš ir strādnieks, kurš būvē, veido un attīsta virtuālo pasauli, kuru mēs katru dienu lietojam. Bakalaura darbā tiek pētīta programmētāja lomu IT projekta izstrādē, programmētāja darba sekmējošās darbības. Darba mērķis ir novērtēt programmētāja funkcijas veiksmīga informāciju tehnoloģiju projekta izstrādē. Šī mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par programmētāja uzdevumiem un aktivitātēm projekta izpildes gaitā; 2. Analizēt programmētāja darba kvalitātes uzlabošanas aktivitātes, lai sekmētu IT projekta izpildi; 3. Izanalizēt komunikācijas modeļus ar citām projektā iesaistītajām lomām, lai veicinātu veiksmīgu projekta rezultātu; 4. Izstrādāt programmu, izmantojot apgūtās metodes. Darbs sastāv no ievada un piecām nodaļām. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti programmētāja pienākumi, uzdevumi, aktivitāte un nepieciešamās spējas un prasmes. Ir izpētītas un analizētas dažādas darba uzlabošanas aktivitātes gan paša programmētāja ierosinātas, gan darba devēja ierosinātas. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti komunikācijas modeļi ar projekta grupas dalībniekiem biznesa un sistēmu analītiķiem, testētāju un projekta vadītāju, īpašs uzsvars ir likts uz funkcionālo un nefunkcionālo prasību izpēti. Darbā tiek apskatīti personālie programminžinierijas procesi (PSP), to realizācijas gaita un ietekme uz programmētāja darba kvalitāti. Praktiskajā daļā tika izstrādātā programma, kas veidota delphi7 programmā, kura balstīta uz pascal valodu, savienojot to ar MS Acess 2007 datu bāzi. Praktiskajā daļā tiek pielietotas aprakstītās teorijas, lai attīstītu autora objektorientētās programmēšanas prasmes. Darba apjoms - 50. lpp., 23 attēli un 2 pielikumiem
Keywords programmētāja loma, IT projekts, PSP
Keywords in English role of the programmer, IT project, PSP
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 17:26:19