Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Koksnes gazifikācijas risinājumi centralizētajā siltumapgādē
Title in English Wood Gasification Solutions for District Heating
Author Sergejs Zaharovs
Department 15000 Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Scientific advisor Dr.sc.ing. Aivars Cers
Reviewer Dr. sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Abstract Piedāvātā darba mērķis ir novērtēt koksnes gazifikācijas iespēju koģenerācijas stacijās, lai nodrošinātu stabilu Daugavpils pilsētas centralizēto siltuma apgādi un secināt par līdzīgu staciju lomu reģionā un valsts enerģētikā. Ir izvirzīti vairāki uzdevumi veiksmīgai uzstādītā mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, diplomdarbs balstās uz reāla projekta datiem visi enerģijas patēriņi, izvēlētais koģenerācijas stacijas aprīkojums un iekārtas, siltumapgādes veids, elektriskā slodze, siltuma tīklu shēma un to darbība atkarībā no gadalaika ir ņemti no PAS Daugavpils siltumtīkli. Vienā no piedāvātajiem koksnes gazifikācijas variantiem tiek veikts pilnvērtīgs projektēšanas darbs komunikāciju un siltumapgādes sistēmas jomā. Otrkārt, autors izpilda visas darbības, ņemot vērā Daugavpils siltuma ražošanas īpatnības un enerģētiskā un ekonomiskā lietderīguma principus. Mūsdienās par labāko alternatīvo enerģijas avotu tiek uzskatīta optimizācijas un pilnveidošanas darbība, kuras rezultātā palielinās iekārtas vai procesa energoefektivitāte. Maģistra darba izstrādes laikā tika konstatēts, ka koksnes gazifikācija koģenerācijai Daugavpilī ir ļoti augsts potenciāls, kas var revolucionāri mainīt fosilo kurināmo (dabas gāzes) patēriņu un operēt ar vairākām degvielām. Kurināmā diversifikācija sekmē ne tikai efektīvāko un elastīgāko enerģijas izstrādi pēc ražotāja pieejamas degvielas cenas, bet arī jauno tehnoloģiju ieviešanu, veco iekārtu modernizāciju. Projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanai tika ņemti vērā visi esošie informācijas avoti: lekciju konspekti un prezentācijas, interneta resursi, literatūras izdevumi, kas saistīti ar siltuma enerģētiku, kā arī prakses laikā gūtās iemaņas enerģētikas jomā un PAS Daugavpils siltumtīkli sniegtā informācija. Teorētiskā daļa pamatojas uz Latvijas un ārzemju alternatīvās enerģētikas (koksnes gazifikācijā) eksperimentiem, pētījumiem un dotajā jomā realizētajiem projektiem. Nosacīti darbu var iedalīt divās daļās: pirmā sniedz plašāku informāciju par darba mērķi, parāda atbilstošās literatūras apskatu un analīzi, pamato turpmāk veikto darbu - aprēķinus un secinājumus; bet otrā - risina izvirzītos uzdevumus Daugavpils centralizētajā siltuma apgādē. Darbā ir piedāvāti trīs koksnes gazifikācijas risinājuma varianti ar dažādām enerģijas ražošanas iekārtām un kurināmā patēriņiem. Lai pierādītu projektējamo variantu pareizību, katram tika aprēķināta ekonomiskā rentabilitāte, ņemot vērā 2013.gada PAS Daugavpils siltumtīkli dabas gāzes patēriņu un cenas. Darbs sastāv no 89 lappusēm skaidrojošā teksta, 67 tabulām, 44 attēliem, 4 pielikumiem, tika izmantoti 61 informācijas avots. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Koksnes gazifikācijas risinājumi centralizētajā siltumapgādē
Keywords in English Wood Gasification Solutions for District Heating
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 14:38:31