Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Spējas projektu vadības metožu izmantošanas iespējas valsts un privātā sektora projektu pārvaldībā
Title in English Analysis of Application of Agile Project Management Methods in Public and Private Sectors
Author Diāna Eižvertiņa
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Spējās projektu vadības metodes mūsdienās kļūst arvien populārākas. Kopumā spējās vadības metodes var definēt, kā metodoloģijas, kas tiek balstītas uz iteratīvo izstrādi. Daudzos informācijas tehnoloģijas projektos tiek mēģināts izmantot dažādas spējās projektu vadības metodes, arī valsts pasūtījumu projektos, kas bieži vien ir ne visai veiksmīgi. Bakalaura darbs ir veltīts spējās projektu vadības metožu izmantošanas iespēju izpētei valsts un privātā sektora projektos. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt spējās projektu vadības metožu izmantošanas iespējas valsts un privātā sektora projektos. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: pieejamo informācijas avotu par spējās projektu vadības metožu būtību izpēte, to izmantošanas iespēju Latvijas un ārzemju valsts un privātā sektora projektos izpēte un labas prakses ieteikumu apkopošana. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām un secinājumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīta spējās vadības metožu vēsture, spējās vadības metožu iedalījums un spējās vadības metožu salīdzinājums ar tradicionālu ūdenskrituma metodi. Analītiskajā daļā tiek apskatīti spējās vadības metožu izmantošanas piemēri Latvijas un ārzemju valsts un privātā sektora projektos, ka arī apkopoti spējās vadības metožu izmantošanas labās prakses ieteikumi. Darba apjoms - 59. lpp., 3 tabulas, un 22 attēli. Pētījums ir prezentēts 55. RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē.
Keywords Spējās vadības metodes, valsts sektora projekts, privātā sektora projekts
Keywords in English Agile, private sectors, public sectors
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 08:43:57