Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Rīgas vēsturiskā centra attīstības iespējas
Title in English Development opportunities of historic centre of Riga
Author Laura Caunīte
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Oskars Caune
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Maģistra darba mērķis ir Rīgas klusā centra attīstības iespēju izpēte un priekšlikumu sniegšana. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā sniegts Rīgas vēsturiskā centra un Rīgas klusā centra vispārīgs raksturojums, aprakstīta būvniecības nozares situācija maģistra darba izstrādes laikā un agrāk, veikta nekustamā īpašuma tirgus analīze, izvērtēti atsevišķu Eiropas Savienības pilsētu attīstības risinājumi. Teorētiskājā daļā aprakstīts nekustamā īpašuma teorētiskais pamats, kas ietver nekustamā īpašuma jēdziena atspoguļojumu, nekustamā īpašuma tirgus raksturojumu un pieprasījuma, piedāvājuma lomu nekustamā īpašuma tirgus attīstībā. Tāpat teorētiskajā daļā raksturotas un izvērtētas investīcijas nekustamā īpašuma tirgū, kā arī apskatīti maģistra darba tēmai saistošie regulējošie normatīvie akti. Maģistra darba praktiskajā daļā apkopota informācija un izanalizēti aptaujas anketas rezultāti, piedāvāti Rīgas klusā centra vēlamie attīstības virzieni un veikts to novērtējums. Maģistra darba izstrādes laikā gūtās atziņas ir formulētas secinājumos un priekšlikumos.
Keywords magistra darbs
Keywords in English master thesis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 16:37:44