Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Kosmētikas ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for improving performance of a cosmetic production company"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Dr.oec,, doc. R.Greitāne
Abstract Diplomprojekta autors: Artūrs Vilkrists (2014) Diplomprojekta tēma: Kosmētikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Autors ir studējis: RTU IEVF Inženierekonomikas un vadības fakultāte, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana specializācijas virziens Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir uzņēmuma darbības pilnveidošanas plāna izstrāde, izvērtējot sertifikācijas standarta ieviešanas izmaksas un to ietekmi uz ieņēmumiem un produkcijas ražošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un sortimenta klāsta optimizācijai. Analītiskajā darba daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, produkcijas iedalījums un sortimenta klāsts. Analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kā arī apskatīta sertifikācijas ieviešanas nepieciešamība. Projekta aprēķinu daļā veikta produkcijas un produktu grupu klasifikācija pēc Pareto likuma principiem un ABC analīzes metodes. Aprēķinātas sertifikācijas ieviešanas izmaksas un to ietekme uz uzņēmuma ieņēmumiem un produkcijas apjomu. Izstrādātas un analizētas vairākas iespējas sortimenta klāsta optimizācijai un sertifikācijas izmaksu samazināšanai. Tehnoloģiskajā darba daļā aprakstīti pašreizējās uzņēmuma mājaslapas trūkumi un nepilnības, kā arī izstrādāta jauna mājaslapas struktūra. Ar speciālas programmas palīdzību izveidots galvenās mājaslapas pirmais līmenis ar tālāk ejošām saitēm. Darba aizsardzības daļā ir izvērtēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, veikta risku novērtēšana un uzskaite, kā arī izstrādāts preventīvo pasākumu kopums risku mazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar sortimenta optimizēšanu un sertifikācijas izmaksu samazināšanu. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, grafiskās daļas. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 52 att., 21 tab., 6 pielikumi, bibliogrāfija 23 avoti latviešu valodā.
Keywords Sertifikācijas izmaksu optimizācija, sortimenta klāsta samazināšana.
Keywords in English Assortment optimization and reduction of certification costs.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 20:09:23