Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Pētījumi par Latvijas mālu kā biezinātāju un stabilizatoru izmantošanas iespējām kosmētiskajos produktos
Title in English Investigation of Latvian clays for application in cosmetic products as thickeners and stabilizers
Author Ance Līsmane
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.chem., Inga Dušenkova
Reviewer Dr.sc.ing., Ingunda Šperberga
Abstract Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes, un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, publicēti no 1970. līdz 2014.gadam. Darba literatūras apskatā apskatītas mālu un mālu minerālu struktūras, Latvijā sastopamie māli un to mineraloģiskais sastāvs, mālu izmantošanas iespējas kosmētiskajos produktos, dažādas mālu attīrīšanas metodes, kā arī suspensiju viskozitātes un stabilitātes pētīšanas metodes. Darba eksperimentālajā daļā tika pētītas mālu – ūdens un mālu – glicerīna suspensiju viskozitāte un stabilitāte. Izmantoti divu veidu mālu paraugi no dažādām atradnēm, kuriem veikta karbonātu un dzelzs savienojumu nošķīdināšana. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 53 lpp, 32 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords MĀLU UN MĀLU MINERĀLU STRUKTŪRA, LATVIJĀ SASTOPAMIE MĀLI, MĀLU IZMANTOŠANA KOSMĒTIKĀ, MĀLU ATTĪRĪŠAN
Keywords in English CLAY AND CLAY MINERAL STRUCTURE, COMMON CLAYS IN LATVIA, CLAYS IN COSMETICS, CLAY PURIFICATION, SUSP
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 19:37:36