Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas īpatnības nekustamā īpašuma darījumu tirgū
Title in English Peculiarities of the competitiveness improvement of the companies on the real estate market
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Maģistra darbs ,,Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas īpatnības nekustamā īpašuma darījumu tirgū sastāv no četrām daļām analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Maģistra darba apjoms ir 128 lappuses, darbā ir 38 tabulas un 62 attēli. Kopā darbā ir izmantoti 75 literatūras avoti. Maģistra darba novitāte ir nekustamo īpašumu darījumu tirgus uzņēmumu konkurētspējas attīstības specifisko īpatnību noteikšana, ka arī nozares uzņēmumu darbības specifisko īpatnību noteikšana, salīdzinājumā ar citām nozarēm. Maģistra darbā tika izmantotas salīdzināšanas metode, vēsturiskās pieejas metode, datu analīze, ekspertu novērtējumu un loģiskās pieejas metodes. Darbā tiek aprakstīts nekustamo īpašumu darījumu tirgus, tā īpatnības un konkurence tajā, nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences Latvijā un Baltijas valstīs, konkurētspējīgi orientētas uzņēmumu vadīšanas teorētiskie aspekti, konkurētspējas novērtēšanas metodes un konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas nekustamo īpašumu darījumu tirgū. Maģistra darbā tika veikta nekustamo īpašumu darījumu tirgus konkurēspējas analīze, pieprasījuma un piedāvājuma izpēte nekustamo īpašumu darījumu tirgū, ka arī Latvijas tautsaimniecības attīstības ietekme uz nekustamo īpašumu darījumu tirgu. Projekta daļā ir novērtēta SIA ,,AVA HOLDING konkurētspēja, un īpaša uzmanība tika pievērsta šī uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekta izstrādei ar Microsoft Project programmu, ņemot vērā vairākus aspektus un identificējos svarīgākos projekta riskus. Pētījuma gaitā tiek izstrādatas rekomendācijas nekustamo īpašumu darījumu nozares uznēmumiem efektīvākais uzņēmuma pārvaldībai.
Keywords Konkurētspēja, nekustamā īpašuma tirgus, valsts ekonomika, vadīšana, uzņēmuma stratēģija, Latvija
Keywords in English Competitiveness, real estate market, national economy, management, company strategy, Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 14:32:53