Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Perfection of Operation Activities of a Manufacturing Companies
Author Matīss Briedis
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor G. Kozaka
Reviewer Lekt., Mg.oec. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta autors: Matīss Briedis. Diplomprojekta temats: Saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā. Pētījuma objekts ir ražošanas uzņēmums SIA „Rīgas Ūdens”, kurš nodrošina centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma veikto saimniecisko darbību pilnveidošana. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un analizēt SIA” Rīgas Ūdens” darbību no dažādiem aspektiem un izstrādāt projektu uzņēmuma saimniecisko darbību pilnveidošanai. Darbs sastāv no 4 daļām. Analītiskā darba daļa- Tiek raksturota ūdensapgādes nozare Latvijā, salīdzināti nozares statistiskie dati. Veikts SIA „Rīgas Ūdens” raksturojums, tā veiktās darbības apraksts, pakalpojuma pieejamības raksturojums, finansējuma projektu uzskaite, debitoru parādu apskats un vispārīgo finanšu datu analīze, izveidota un aprakstīta SVID analīze, kā arī izteikti priekšlikumi saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Projekta aprēķinu daļa- Tiek apskatītas norēķinu sistēmas alternatīvas, aprēķinātas alternatīvu izmaksas. Tiek veikts darbības efektivitātes novērtējums, aprēķināta pamatlīdzekļu struktūra, aprēķināti pamatlīdzekļu izmantošanas rādītāji. Kā arī veiks darbības efektivitātes novērtējums ar EFQM modeļa palīdzību. Tehnoloģijas daļa- Apskatītas un aprakstītas SIA „Rīgas Ūdens” darba veikšanai izmantotās datorprogramma, „Horizon”, iespējas. Dabas un darba aizsardzības daļa- Aprakstīta Mazā Baltezera ūdeņu kvalitātes ietekme uz pazemes ūdens kvalitāti, aprakstītas dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības, kā arī notekūdeņu novadīšanas kārtības noteikumi. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80lpp., tajā ir iekļauti attēli, tabulas, bibliogrāfija – avoti latviešu valodā, darbam pievienoti pielikumi.
Keywords Diplomprojekts
Keywords in English Diploma paper
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 14:01:21