Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Latvijā
Title in English Apartment house fund management problems and solutions in Latvia
Author Aleksandrs Kaļinovs
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Baiba Pļaviņa
Reviewer Ineta Geipele
Abstract Maģistra darbā tiek apskatītas četras nozīmīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas Latvijā: klientu parādsaistības attiecībā pret dzīvojamās mājas pārvaldnieku, iedzīvotāju tiesiskās apziņas trūkums daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda pārvaldīšanas jautājumos, dzīvokļu īpašnieku un zemes, uz kuras atrodas viņu māja, īpašnieka attiecības, tiešo norēķinu ieviešana Latvijā. Maģistra darba mērķis ir: identificējot konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda pārvaldīšanas problēmas Latvijā, atrast iespējamos šo problēmu risinājumus. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek identificētas minētās problēmas. Katras problēmas situācija tiek atsevišķi izvērtēta, pamatota problēmas aktualitāte, balstoties uz statistikas datiem, atzītiem faktiem, notikumiem un veiktajām aptaujām. Teorētiskajā daļā problēmas tiek izpētītas no likumdošanas puses. Pētot likumdošanas specifiku konkrētos jautājumos, tiek iegūta teorētiskā bāze saistībā ar līgumu slēgšanas nosacījumiem, iesaistīto pušu tiesībām, pienākumiem un darbībām, kas veicamas noteiktajos gadījumos. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izdarīti secinājumi un izteikti autora priekšlikumi pētāmo problēmu risināšanai, piedāvājot iespējamos grozījumus likumos, ņemot vērā speciālistu ieteikumus, kā arī citu valstu pieredzi. Darbā ir 6 nodaļas, 103 lappuses, 3 tabulas, 16 attēli.
Keywords daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas Latvijā
Keywords in English important apartment house management problems in Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 14:00:05