Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project of Perfection of Operations in a Company
Author Ivita Miljanteja
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor G. Kozaka
Reviewer Lekt., Mg.oec. V. Šatrevičs
Abstract Diplomdarba mērķis ir izstrādāt projektu par uzņēmuma SIA "Madara Cosmetics" darbības pilnveidošanu, pamatojoties uz šī uzņēmuma darbības un nozares analīzi, tā iespējām un pozitīvajām tendencēm, kā arī šķēršļiem un draudiem, kas var ietekmēt uzņēmuma veiksmīgu attīstību. Darbs sastāv no četrām daļām - analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskās daļas ietvaros tika: izanalizēta pētāmā uzņēmuma nozares, konkrētāk, ķīmiskās rūpniecības vide, izmantojot Portera 5 spēku modeli, kā arī raksturota nozares likumdošanas vide un kvalitātes standarti, kuri jāievēro un jāizpilda, lai veiktu uzņēmējdarbību. Tāpat šajā daļā autore aplūko SIA "Madara Cosmetics" darbību, izpētot tā vēsturi, ražošanas attīstību, finanšu sasniegumus, kā arī veica SVID analīzi, uz ko pamatojoties, tika izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekta aprēķinu daļā autore apskata izvirzīto priekšlikumu nepieciešamo resursu apjomu to realizēšanai ar ekonomisko aprēķinu palīdzību, kā arī iespējamos ieguvumus. Savukārt tehnoloģiskajā daļā autore piedāvā izvērtēt jau pastāvošas resursu vadības sistēmas programmatūras funkcijas, kas varētu atvieglot un uzlabot pētāmā uzņēmuma darbību. Darba un dabas aizsardzības daļa ir paredzēta uzņēmuma iekšējo kārtības noteikumu, drošības noteikumu un darba vides analīzei, lai novērtētu iespējamos riskus un izstrādājot preventīvo plānu. Papildus tam, tā kā uzņēmums ir cieši saistīts ar apkārtējo vidi un ekoloģiju, 4. daļā tiek aplūkotas arī uzņēmuma aktivitātes saistībā ar dabas aizsardzības jautājumiem un ekoloģiskas apkārtējās vides saglabāšanu. Darba apjoms ir 80 lapaspuses, tajā ir iekļauti 22 attēli, 18 tabulas, kā arī 11 formulas. Informācijas izpētei un apstrādei tika izmantoti 23 literatūras un elektronisko resursu avoti, 5 pielikumi uz 7 lapām un 20 attēli grafiskajā daļā.
Keywords Darbības pilnveidošana, resursu vadības sistēma, ārtīkli
Keywords in English Performance improvement, enterprise resource planning, extranet
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 14:31:19