Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Plastikātu atkritumu pārstrāde degvielā
Title in English Postconsumer Plastics Recycling and Conversion Into Fuel
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Didenko
Reviewer Dr.oec., asoc. prof. Z.Sundukova
Abstract Diplomprojekta tēma ir: "Plastikātu atkritumu pārstrāde degvielā." Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt šāda veida saimnieciskās darbības analīzi, izpētīt tās lietderību un potenciālu, kā arī veikt izmaksu aprēķinu. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek analizēta apstrādes un ķīmijas nozare gan no investīciju viedokļa, gan no ekonomisko rādītāju viedokļa. Analīzes daļā tika aprakstīts arī ražošanas process un tā ietekme uz apkārtējo vidi, kā arī tika veikts pētījums par ražošanas procesam piemērotākajām izejvielām. Kā beidzamā tika analizēta degviela, proti, tās patēriņš Latvijā un degvielas cenas veidošanās faktori. Šī iepriekš analizētā informācija tika izmantota konkrētu problēmu noteikšanai. Diplomprojekta aprēķinu jeb projektu daļā tika noteiktas ražošanas jaudas topošajam uzņēmumam. Lai redzētu ieguvumu vai zaudējumus, ko rada šāda saimnieciskā darbība, tika aprēķinātas izmaksas un pamatlīdzekļu nolietojums pirmajiem trīs darbības gadiem. Projektu daļā tika arī aprēķināta cena 1 litram produkta jeb dīzeļdegvielai, kas ir saražota no plastikātu atkritumiem. Lai redzētu šāda veida ražošanas efektivitāti un atdevi tika veikts arī peļņas vai zaudējumu aprēķins. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek veikta dīzeļdegvielas cenas prognozēšana turpmākajiem 5 gadiem, ņemot par pamatu dīzeļdegvielas cenas laika gaitā no 1997. 2013. gadam. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums, kā arī noteikti dabas aizsardzības riski un to novēršanas pasākumi. Darba autors šajā daļā parādīja izmaksas, kas var veidoties gan novērtējot darba vides riskus, gan potenciālās izmaksas, kas varētu rasties ignorējot darba vides riskus. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas, kā arī iegūtās dīzeļdegvielas paraugu attēli. Diplomprojekta nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvāti speciāli šāda veida uzņēmējdarbībai pielāgoti risinājumi. Diplomprojekts kopumā satur 93 lapaspuses, 45 tabulas, 35 attēlus, 31 izmantotās literatūras avotu un 8 pielikumus.
Keywords Diplomprojekts, bizness, plastikāti, atkritumi, degviela, ķīmija, apstrāde, izmaksas, pirolīze
Keywords in English Diploma, business, plastics, waste, fuel, diesel, chemistry, cost, production
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 00:45:26