Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Līzinga sabiedrības klientu apkalpošanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Customer Service in the Leasing Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Diplomprojekts izstrādāts studiju programmā uzņēmējdarbība un vadība. Diplomprojekta tēma ir „Līzinga sabiedrības klientu apkalpošanas pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta kopējais apjoms 79 lapas. Darbā ir ievietotas 18 tabulas, 44 attēli, 6 formulas un 3 pielikumi. Darba izstrādāšanai izmantoti 24 literatūras avoti. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vispārēja informācija par nozari un sabiedrību, veikta sabiedrības finanšu rādītāju un SVID analīze, lai novērtētu tā pašreizējo situāciju un noteiktu pilnveidošanas iespējas, kā arī apskatīta klientu apmierinātība ar sabiedrības darbību. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi SIA „Nordea Finance Latvia” klientu apkalpošanas pilnveidošanai - operacionālo risku pārvaldība klientu apkalpošanas procesā, informāciju sistēmu – mājas lapas pilnveidošana, līzinga pieteikuma izveide internetbankā. Tehnoloģiskajā daļā tiek pilnveidota Nordea mājas lapas līzinga sadaļa, izmantojot mājas lapu veidošanas programmu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti un noteikti sabiedrības riski, kas ietekmē darbinieku ikdienas darbu, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns risku novēršanai. Grafiskajā daļā tiek atspoguļoti visi grafiskie attēli, kas tika izmantoti diplomprojekta izstrādē. 
Keywords līzings, pilnveidošana
Keywords in English leasing, improvement
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 22:25:31