Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Profitability of the Trading Company
Author Arina Semjonova
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojektu izstrādāja RTU IEVF studente Arina Semjonova, diplomprojekta zinātniskais vādītājs ir Mg.oec., lekt. Irina Ovčiņņikova, diplomprojekta temats Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts, kura kopējais apjoms ir 71 lapaspuses, kopējais tabulu skaits ir 23, 11 attēli un 7 pielikumi. Diplomprojekta objekts ir mikrouzņēmums SIA Cannes juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības mikrouzņēmums. Diplomprojekta ietvāros tika analizēts uzņēmums kopumā: mērķauditorija, faktori, kas ietekmē uzņēmuma ienākumu; uzņēmuma bilance, naudas plūsma un uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālie rezultāti. Uzņēmuma analīze ir balstīta uz 2011.-2013. gada pārskatu datiem, autores novērojumiem un statiskajiem datiem. Analīzes rezultātā tika atklātas uzņēmuma vājas vietas un problēmas: uzņēmums trīs gadus strādā ar zaudējumiem, tāpēc uzņēmums nav rentābls, uzņēmumam ir zems atpazīstamības līmenis, mazs neto apgrozījums un pēc prognozēm peļņas līmenis nākamajos pārskata gados samazināsies. Diplomprojekta mērķis ir rentabilitātes paaugstināšana, izmantojot mārketinga pasākumus, pilnveidojot sortimentu un veikalu izkārtojumu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: analitiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā un darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskā daļā ir aprakstīts uzņēmums kopumā, analīzes rezultātā tika atklāts, ka uzņēmums nav rentābls un atrodās riskanta finanšu stāvoklī. Projekta aprēķinu daļā ir aprakstīti pasākumi, kuru ieviešanas rezultātā ir gaidīta neto apgrozījuma palielināšanās, kas ietekmē uzņēmuma rentabilitāti. Aprēķinu daļā tika piedāvāts ievest mārketinga pasākumus, tādus kā reklāma un lojalitātes programmas iztrāde; paplašināt preču sotrimentu; slēgt nerentāblu veikalu un atvert citu kopā ar sadarbības partneru. Pirmā pasākuma ieviešana ir nepieciešama uzņēmuma atpazīstamības līmeņa paaugstināšanai; otrais pasākums palielina pircēju skaitu un neto apgrozījumu no preču pārdošanas; trešais ļauj samazināt izmaksas un pievērst lielākā pircēju loka uzmanību. Tehnoloģiskā daļā ir izveidota uzņēmuma neto apgrozījuma prognoze 2014.-2015.gadam, kura ir nepieciešama priekš diplomprojektā ietvaros izstrādāto priekšlikumu rezultātu aprēķiniem un novērtējumam. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēts uzņēmuma darbinieku aizsardzības līmenis no riskiem un izteikti priekšlikumi darbinieku daba vietu uzlabošanai, lai samazinātu riska pakāpi un uzlabotu attieksmi pret darbiniekiem, kas ietekmē uzņemuma saimnieciskās darbības rezultātus kopumā.
Keywords rentabilitāte, mazumtirdzniecība, mikrouzņēmums, neto apgrozījums, likviditāte
Keywords in English microenterprise, profitability
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 22:01:32