Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide augstākās izglītības iestādē"
Title in English "Improvement of Quality Management System at Higher Education Institution"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Marčenko A. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide augstākās izglītības iestādē: Bakalaura darbs / A.Marčenko, I.Mežinska Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 75 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu, un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus efektīvai augstskolas Aeducation KVS pilnveidei, izvērtējot neatbilstību rašanās cēloņus un apjomus, lai samazinātu klientu neapmierinātību. Pirmajā darba daļā tiek sniegts teorētiskais apskats par izglītības sistēmu Latvijā, par kvalitātes vadības sistēmas pielietošanu augstākās izglītības iestādēs, kā arī par valsts lomu izglītības sistēmas nodrošināšanu. Otrajā darba daļā tiek analizēta augstskolas Aeducation darbība, kvalitātes vadības sistēma, kā arī pielietojot SVID analīzi, cēloņu-seku (Išikavas) diagrammu, tiek identificētas augstskolas Aeducation problēmas. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti un analizēti priekšlikumi augstskolas Aeducation kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, un studentu sūdzību skaita samazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ieguldot minimālos finanšu resursus aptuveni 3433 EUR gadā, un tādējādi, pilnveidojot augstskolas Aeducation kvalitātes vadības sistēmu, studentu sūdzību skaitu ir iespējams samazināt par 83%. Tāpēc darba autore piedāvā vairākas pilnveides iespējas ieviest matricas veida organizatorisko struktūru, izstrādāt darbinieku apmācības materiālus, izmantot personāla atlases uzņēmuma pakalpojumus un protokolēt vadības sēdes.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide augstākās izglītības iestādē
Keywords in English Improvement of Quality Management System at Higher Education Institution
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 20:34:16