Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Competitiveness of the Company
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec., I.Andersone
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Bakalaura diplomprojekta Konkurētspējas paaugstināšanas projekts galvenais mērķis ir izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas projektu ēdināšanas uzņēmumam SIA Serviss AB. Galvenie darba uzdevumi bija noskaidrot, ar kādām problēmām uzņēmums saskaras un izstrādāt uzņēmumam trīs efektīvus ieteikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 daļām, 21 nodaļām un 9 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfisko sarakstu. Saturs ilustratīvi ir papildināts ar 30 tabulām, 14 attēliem un 2 pielikumiem. Darba apjoms ir 80 lpp. Pirmajā daļā, kas ir analītiskā daļa ir veikta uzņēmumu situācijas analīze, konkrētās nozares analīze un problēmas definēšana. Otrajā daļā, kas ir projekta aprēķinu daļa, tika izstrādāti 3 ieteikumi problēmu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tika pieņemts lēmums ar tehnoloģijas datu apstrādes palīdzību. Tika veidots tīkla grafiks ar Microsoft Project palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļā tika izstrādāts darba vides riska novērtēšanas un mazināšanas projekts. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir izmantot Latvijas Republikas likumdošana, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma finanšu pārskati, kas ir gada pārskata sastāvdaļa un uzņēmuma nepublicētā informācija. Rezultātā ir izstrādāti 3 ieteikumi konkurētspējas paaugstināšanai. Tiek plānots, ka šie ieteikumi palīdzēs uzņēmumam celt tā konkurētspēju, iegūt lielāku apmeklētāju skaitu un gūt finansiālu labumu. Darbu var izmantot izņēmuma vadība, lai uzlaboto uzņēmuma esošo situāciju.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Enhancing the firms competitiveness
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 12:44:24