Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Komercbankas piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for improving services rendered by a commercial bank"
Author Liene Šuksta
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Diplomprojekta tēma: Komercbankas piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanas projekts. Autore ir studēji: RTU IEVF tālākizglītības nodaļā, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana Diplomprojekta mērķis pilnveidot dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu- apdrošināšana ģimenes atbalstam- izstrādāt jaunu pakalpojumu, ieviest tirgū, palielināt pārdošanas apjomu, ienesīgumu no pārdošanas apjomu. Analītiskajā daļā ir īsi aprakstīts AS Swedbank raksturojums, veikta vides analīze piedāvāto apdrošināšanas produktu raksturojums, salīdzinājums ar konkurentiem, lai noteiktu potenciālās iespējas un draudus, SVID analīze. Aprēķinu daļā ir jaunā produkta ieviešanas izmaksas un jaunā produkta gala cena, pēc ieviešanas aktivitātes, kādi ir plānotie ieņēmumi no īstermiņa aktivitātēm. Tehnoloģiska daļa, apskatīts dzīvības apdrošināšanas atlīdzības izmaksas datu bāzes izstrāde, sarakstu veidošana, tabulu sakārtošana alfabētiskā secībā, datu filtrēšana, tabulu kārtošana un datu atlase pēc izmaksātās summas un vecuma lieluma. Darba un darba aizsardzības daļā veikta prasības darba vietas iekārtojumam , bankas darba vides riska faktori un to novērtējums, kā arī darba aizsardzības plāna izstrāde un izmaksas. Grafiskā daļa tiek atspoguļoti grafiski dažādi apskati, secinājumi un fakti, kas radušies darba izstrādes gaitā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir apdrošināšana ģimenes atbalstam nosākuma tikai piedāvāja dzīvības apdrošināšanu, bez papildus segumiem. Apdrošināšana ģimenes atbalstam ir vienkāršs dzīvības apdrošināšanas veids, kas ļauj ar salīdzinoši nelielām iemaksām 7.37 EUR mēneši, parūpēties par savas ģimenes finansiālo stabilitāti neparedzētās dzīves situācijās. Darbiniekiem vajadzētu biežāk rīkot apmācības par produktiem, lai darbinieki spētu labāk izprast produkta būtību, kā arī tad darbiniekiem būtu vieglāk pārdot produktus Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas, kas sastāv no 16 lpp. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 24 att., 29 tab., bibliogrāfija 28 avoti latviešu.
Keywords Komercbankas piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Keywords in English The final work of the services offered by commercial development project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 19:07:16