Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Economic Activity of the Company
Author Diāna Pupikina
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Alsiņa
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Abstract Diplomprojekta tēma ir Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts. Darbā tiek apskatīts reāli pastāvošs uzņēmums, kas nodarbojas ar automobiļu rezerves daļu vairumtirdzniecību. Komercnoslēpuma ievērošanai tas tiek saukts par uzņēmumu X. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma darbības organizēšana, veikta saimnieciskās darbības, finanšu stāvokļa un debitoru parādu analīze, atklātas uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti un novērtēti trīs priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai faktoringa izmantošana, skonto atlaižu piemērošana un preču piegādes uzlabošanas plāns. Tehnoloģiskā daļā tiek veikta ieņēmumu ekonomiskā prognozēšana Microsoft Office Excel vidē. Prognoze realizēta ar 95% ticamības intervālu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēti darbinieku iespējamie darba riski un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns šo risku minimizēšanai. Grafiskā daļa sastāv no diagrammām, attēliem, shēmām un grafikiem, kas atspoguļo projektēšanas gaitā izstrādātos rezultātus. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 74 lapaspuses. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lapas. Projekta daļā ir iekļauti 35 attēli, 37 tabulas un 15 formulas. Diplomprojekta izstrādes gaitā tiek izmantoti 28 literatūras un interneta avoti. Darbam tiek pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Uzņēmums, saimnieciskā darbība, debitoru parādi
Keywords in English The company, economic activity, debt receivable
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 17:23:40