Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving the Business Activity
Author Aksana Vilhert
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Alsiņa
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Šī diplomprojekta autore ir Aksana Vilhert. Diplomprojekta tēma ir Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts ir veltīts IT pakalpojumu un biznesa konsultāciju uzņēmumam Accenture Latvija. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības un grafiskā daļas. Analītiskajā daļā tiek identificētas un apskatītas problēmas, kas pastāv uzņēmumā Accenture Latvija, tādas kā kvalificētu darbinieku trūkums un liels debitoru parādu apjoms. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti analītiskajā daļa identificēto problēmu risinājumi. Kvalificēto darbinieku trūkuma problēmai autore piedāvā divus risinājumus. Pirmais risinājums ir programmēšanas skolas izveidošana, lai apmācītu jaunus speciālistus, labākus no kuriem turpmāk var pieņemt darbā. Otrais risinājums ir Hackathon pasākuma organizēšana, lai piesaistītu augstā līmeņa profesionālus. Debitoru parādu samazināšanai autore piedāvā ieviest sankciju politiku attiecībā pret klientiem, kuri kavē maksājumus. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts Accenture Latvija mājas lapas lokalizētās versijas maketa izveidošanas process. Darba gaitā tika pārtulkotas latviešu valodā dažas Accenture Latvija mājas lapas sadaļas. Autore uzskata, ka lapas lokalizācija padarītu Accenture mājas lapā esošo informāciju labāk pieejamu un atļautu plašākai auditorijai uzzināt par Accenture un par tā iespējam. Tas savukārt varētu vēl labāk atrisināt cilvēku resursu piesaistīšanas problēmu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti iespējamie riski uzņēmumā vidē, kuri tika novērtēti ar Somijas 5 ballu metodi, kā arī tika piedāvāts pasākumu kopums, kurš palīdzētu samazināt vai pilnībā novērst esošus riskus. Grafiskā daļa satur ilustrācijas, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos rezultātus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas apjoms ir 89 lapas bez pielikumiem.
Keywords Kvalificētu darbinieku trūkums; debitoru parādi; programmēšanas skola; sankciju politika.
Keywords in English Lack of skilled specialists; debts receivables; programming school; sanction policy.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 15:22:43