Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language UML klašu diagrammas izvietošanas algoritma izstrāde
Title in English Development of UML Class Diagram Layout Algorithm
Author Dainis Ungurs
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing. O.Ņikiforova
Reviewer Dr.sc.ing., docents Gundars Alksnis
Abstract Maģistra darbā "UML klašu diagrammas izvietošanas algoritma izstrāde" ir izpētīts automātiska izvietojuma algoritmu pielietojums klašu diagrammu izvietojumā, kā arī piedāvāts un novērtēts šī darba autora izstrādāts izvietošanas algoritms. Darba teorētiskajā daļā tiek izpētīta UML klašu diagramma, tās notācija un vēsture. Tiek aprakstīti dažādie klašu un attiecību veidi un atšķirības to pielietojumā un attēlojumā. Tiek uzskaitīti efektīva izvietojuma nosacījumi un to pielietojuma nepieciešamība. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāts UML klašu diagrammas automātiskā izvietojuma algoritms. Izveidotais algoritms tiek pārbaudīts ar nodefinētu testa diagrammu, lai pārliecinātos par tā spēju pārskatāmi attēlot dažādas klases un attiecības. Rezultātā tiek iegūti attēli ar izvietotajām diagrammām. Tiek veikts algoritma darbības efektivitātes novērtējums un salīdzinājums ar vairākiem eksistējošiem algoritmiem. Pētījuma rezultātā ir iegūts: klašu diagrammas attēlojuma apraksts, kas atbilst UML standartam; klašu diagrammas elementu izvietošanas nosacījumu kopa; izstrādātā algoritma realizācijā izmantoto pieeju apraksts; izstrādāts algoritms, kas nodrošina klašu diagrammas izvietojumu; analītisku kritēriju kopa izvietojuma algoritmu salīdzinājuma novērtēšanai; salīdzinājuma rezultāti, kuros aprakstīta pieejamu algoritmu atbilstība definētajiem kritērijiem. Darbā iekļauti attēli ar algoritma darbības rezultātiem, kā arī tabula ar salīdzinājuma rezultātiem. Dokumentā ir 64 lappuses, 47 attēli, 5 tabulas, 0 pielikumi un 60 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords UML, klašu diagramma, izvietojums, algoritms
Keywords in English UML, class diagram, layout, algorithm
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 01.06.2014 08:55:29