Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga komunikācijas tirdzniecības uzņēmumā
Title in English Marketing Communications in Trading Company
Author Zane Pogule
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Greitāne
Reviewer Mg.oec., doc. J.Mežiels
Abstract Bakalaura darba tēma ir Mārketinga komunikācijas tirdzniecības uzņēmumā. Autores izvēlētās tēmas aktualitāte ir pamatota ar cilvēku kā patērētāju vēlmju un vajadzību apmierināšanu, atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu par konkrēta produkta vai pakalpojuma izvēli plašajā piedāvājumu klāstā, izmantojot mārketinga komunikācijas jeb visas mārketinga aktivitātes, kas vērstas uz patērētāju, ar mērķi viņu uzrunāt un ietekmēt viņa izvēli par labu kādam uzņēmumam un tā piedāvātajam produktam vai pakalpojumam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt mārketinga komunikācijas un to attīstību Latvijā, un izveidot mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga komunikāciju pasākumus pircēju piesaistei. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām galvenajām daļām un nobeiguma. Analītiskajā apskata daļā tiek aplūkotas definīcijas, kas saistītas ar mārketinga komunikācijām un tirdzniecību, apkopots teorētiskais materiāls, kā arī attīstības tendences. Pētījumu un aprēķinu daļā ir raksturota un novērtēta Cēsu RPB veikala Gaujaslīči darbība, pieņemti svarīgākie mārketinga lēmumi, kā arī izpētīta uzņēmuma mērķauditorija, noteikti uzņēmuma mērķi un izstrādāta mārketinga komunikācija, kā arī ar tās izstrādi saistīto izmaksu aprēķins un efektivitātes novērtējums. Bakalaura darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi par mārketinga komunikāciju pielietošanu uzņēmumā. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms 61 lpp., 8 tabulas, 23 attēli, 1 pielikums un 23 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Mārketinga komunikācijas tirdzniecības uzņēmumā
Keywords in English Marketing communications within the trading company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 14:35:12