Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Izmaksu samazināšana ražošanas uzņēmumā
Title in English Cost Reduction in Manufacturing Company
Author Oskars Kamšs
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec. asist. I.Eriņa
Abstract Darba autors: Oskars Kamšs. Darba tēma: Uzņēmējdarbības izmaksas un to samazināšana ražošanas uzņēmumā. Darba veids: Bakalaura darbs. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba vadītājs: Mg.oec. I.Ovčiņņikova Bakalaura darbā tiek pētītas uzņēmējdarbīas izmaksas un to samazināšanas iespējas ražošanas uzņēmumā. Darba mērķis ir pilnveidot esošās zināšanas par izmaksām un to veidiem, spēt tās sagrupēt un nodalīt vienu no otras, izprast izmaksu nozīmi uzņēmumā, kā arī nostiprināt pastāvīgā darba iemaņas. Darba uzdevumi: Noteikt izmaksu veidus un to klasificēšanas metodes. Veikt mēbeļu ražošanas uzņēmuma izmaksu analīzi. Veikt pašizmaksas aprēķinu mēbeļu kāju ražošanai. Atrast transporta un apgaismojuma izmaksu samazināšanas iespējas. Darbs sastāv no 2 daļām. Tā pirmajā daļā ir apkopota informācija par uzņēmējdarbības izmaksām. Otrajā daļā ir veikti aprēķini konkrēta uzņēmuma analizēšanai, par bāzi ņemot pirmajā daļā apkopoto informāciju. Rezultātā tiek noteiktas konkrētā uzņēmuma izmaksas un šo izmaksu samazināšanas iespējas. Darbs kopumā izklāstīts 50 lappusēs, tajā iekļautas 13 tabulas un 18 attēli. Darbā izmantoti 15 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Keywords izmaksas, izmaksu samazināšana, uzņēmējdarbība un vadīšana.
Keywords in English costs, cost reduction, business and managment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 10:38:14