Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Marketing Performance of the Services Company
Author Egija Izkapte
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Eriņa
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Diplomprojekta temats ir „Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts.” Šādu darba tematiku autors izvēlējās, jo uzskata, ka tā ir aktuāla pašreizējos ekonomikas apstākļos. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares īpatsvars valsts ekonomikā ir būtiski mainījies pēdējos gados, kad strauji palielinājies pieprasījums pēc informācijas un komunikācijas pakalpojumiem un tehnoloģiju attīstības. 2013.gadā nozarē strauji palielinājies uzņēmumu un tajā strādājušo speciālistu skaits līdz ar to tirgū ir vērojama saspringta konkurence, kas būtiski ietekmē gan privāto, gan valsts iestāžu darbību. Visiem datorprogrammēšanas un komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem nepārtraukti jāpiedāvā daudzveidīgāki informācijas tehnoloģijas risinājumi, jāmaina cenu politika, lai varētu konkurēt, virzīt un attīstīt savu uzņēmumu informācijas tehnoloģiju tirgū. Diplomprojekta mērķis ir analizēt un novērtēt informācijas tehnoloģijas uzņēmuma SIA „Lursoft IT”, tirgus pozīciju. Izstrādāt uz ekonomiskajiem apstākļiem un uzņēmuma mērķiem atbilstošu stratēģiju tā piedāvāto pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai. Pirmajā – analītiskajā daļā tiek analizēts Latvijas pašreizējais ekonomiskais stāvoklis informācijas tehnoloģijas nozarē, tiek sniegti ieskati uzņēmuma SIA „Lursoft IT” darbībā un veiktas uzņēmuma finanšu analīzes un atklātas uzņēmuma aktuālās problēmas. Otrajā – projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts SIA „Lursoft IT” efektīvas reklāmas kampaņas scenārijs, izmantotas matemātiskās metodes un plānotas izmaksas. Trešajā – tehnoloģiskajā daļā tiek uzlabota uzņēmuma SIA „Lursoft IT” mājas lapa, piedāvājot pakalpojumu meklētāju, kura funkcionalitāte atvieglo mājas lapas lietotājiem atrast nepieciešamos pakalpojumus pēc atsevišķiem vārdiem. Ceturtajā – darba un dabas aizsardzības daļā tiek izvērtēta darba aizsardzības sistēma SIA „Lursoft IT”, veikts darba vides risku novērtējums, izstrādāts preventīvo pasākumu plāns. Grafiskajā daļā tiek sniegti rezultāti, kas radušies darba tapšanas gaitā. Darba nobeigumā autore sniedz pārskatu pa paveikto darbu, izstrādā secinājumus un izsaka priekšlikumus uzņēmuma SIA „Lursoft IT” darbības uzlabošanai. Diplomprojekta izstrādē tika izmantotas: monogrāfiskā metode, statistikas metode, tabulas un grafiskā metode un SVID analīze. Diplomprojekta apjoms ir 74 lpp. Bet kopā ar grafisko daļu un pielikumu 105 lpp. Diplomprojektā ir ietverti 30 grafiskie attēli, 8 tabulas un darbam ir pievienoti 9 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 25 literatūras avoti: 10 latviešu valodā, 4 svešvalodā, 11 interneta resursi.
Keywords Mārketings, konkurence, IT
Keywords in English Marketing, competition, IT
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 16:52:23