Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Perfection of Operations of a Service Industry Company
Author Agija Popmane
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Eriņa
Reviewer Prof., Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Abstract Diplomprojekta tēma ir Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā ir aprakstīta esošā uzņēmējdarbības situācija Latvijā, kā arī ir atspoguļoti statistikas dati par dibināto un likvidēto uzņēmumu skaitu. Ir veikts neliels ieskats grāmatvedības jomā un ir apkopotas populārākās grāmatvedības programmas, kuras izmanto Latvijas uzņēmumi. Ir raksturots uzņēmums SIA Bendikas Kantoris Plus, tā dibināšana, tā organizatoriskā struktūra, ir veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, kā arī konkurentu izpēte. Noslēdzot analītisko daļu, tika veikta SVID analīze un uzņēmuma darbības kopsavilkums, no kā tika izvirzīti trīs priekšlikumi, kas ir jāizpēta un jāpilnveido projekta daļas ietvaros. Projekta daļā darba autore sniedz trīs risinājumus, kā pilnveidot uzņēmuma darbību. Autores priekšlikumi ir saistīti ar mārketinga pasākuma attīstīšanas projektiem, veicot uzņēmuma reklamēšanu, administrācijas izmaksu samazināšanu, kā arī uzņēmuma atpazīstamības veicināšana, izveidojot tīmekļa vietni. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta uzņēmuma SIA Bendikas Kantoris Plus tīmekļa vietnes prototipa izveide. Šajā daļā ir aprakstīta tehnoloģiskā puse, kā arī ir izveidota nepieciešamā mājas lapa. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīti darba riski, ar kuriem saskaras uzņēmuma darbinieki. Tika veikta risku novērtēšana, izvirzīti veicamie pasākumi un dotas izmaksas, lai mazinātu riska iestāšanos. Noslēguma daļā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus, kā arī izstrādā grafisko daļu. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 70 lapām, 5 daļām, 23 tabulām, 27 attēliem, 3 formulām, priekšlikumiem un secinājumiem. Diplomprojekta izstrādē ir izmantota vispārējā un ekonomiskā literatūra, oficiālie statistikas dati, informācija no interneta resursiem, kā arī uzņēmuma nepublicētā informācija.
Keywords pilnveidošana, mājas lapa, attīstība
Keywords in English improvement, website, development
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 16:02:06