Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kredītiestādes riski un to vadīšana
Title in English Risks of a Credit Institutions and its Management
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor J. Titko
Reviewer Prof., Dr.oec. N. Lāce
Abstract Kredītiestādēm (bankām) šobrīd arvien aktuālāk ir veidot sabalansētu savu darbību tā, lai kredītiestāde būtu maksimāli rentabla un maksimāli pasargāta no iespējamiem zaudējumiem dažādu risku ietekmes rezultātā. Projekta mērķis ir analizēt banku darbības riskus banku sektorā un pētāmajā objektā, piedāvāt pētāmā objekta problēmu risinājumus un pierādīt to pozitīvo ietekmi uz pētāmā objekta darbību. Šajā darbā iespēju robežās ir izveidoti projekti, kas paredzēti pētāmā objekta kredītiestādes, risku vadīšanai vai mazināšanai un ir atspoguļotas projektu izmaksas, kā arī plānotie ienākumi, ko sniegs realizētie projekti, kuri ir balstīti uz ienesīguma riska mazināšanu. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek analizēti Latvijas banku sektora un DNB bankas galvenie darbību raksturojošie rādītāji un riski, to problēmas un problēmu iespējamie risināšanas ceļi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi un tie ir pētāmā objekta programmas optimizācija, ienesīguma riska mazināšana: pakalpojuma DNB bankas studiju kredīts ieviešana un klientu piesaistīšana jaunajam pakalpojumam. Projekta tehnoloģiskajā daļā darba autors ir izstrādājis pētāmā objekta programmas optimizācijas variantu un datubāzi operacionālā riska mazināšanai. Projekta darba un dabas aizsardzības daļā darba autors īsteno VDI ieteikumus darbā ar datoru, kas mazinātu operacionālo risku. Projekta grafiskajā daļā darba autors parāda projektēšanas rezultātus. Darba pamatteksts izklāstīts 62 lappusēs, to ilustrē 16 tabulas, 31 attēls, 2 formulas, 18 grafiskās daļas vienumi un 13 pielikumi. Literatūras sarakstā iekļauti 37 publikāciju un avotu nosaukumi.
Keywords Kredītiestādes risku vadīšana
Keywords in English Risk management of financial institutions
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 13:56:09