Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Krājumu vadīšana ražošanas uzņēmumā
Title in English Inventory Management in Manufacturing Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Ovčiņņikova
Reviewer Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Abstract Darba autors: Reinholds Veļičaks. Darba tēma: Krājumu vadīšana ražošanas uzņēmumā . Darba veids: Bakalaura darbs. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadība. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Irina Ovčiņņikova. Bakalaura darbā tiek pētīts kokzāģētavas uzņēmums X un tā krājumi, kā arī tiek apskatītas krājumu vērtēšanas, kontroles un vadīšanas teorijas un metodes un tās pielietotas uzņēmuma X krājumu analīzē. Darba mērķis ir iegūt un pilnveidot izpratni par krājumu vadīšanu uzņēmumā, apgūt krājumu vadīšanas teorētisko pusi, izanalizēt teorētiskus piemērus un tad pielietot iegūto teorētisko pamatu reāla uzņēmuma analīzē. Darba uzdevumi ir krājumu sagrupēšana pa veidiem, krājumu vērtēšanas metožu apgūšana un pielietošana praktiski, ABC klasifikācijas apgūšana un reāla uzņēmuma krājumu klasificēšana, apgūt optimālā piegādes apjoma noteikšanu, kā arī pielietot to praktiski. Darbs sastāv no divām daļām. Tā pirmajā daļā tiek apkopota informācija par krājumus raksturojošiem lielumiem. Otrajā daļā tiek praktiski pielietota pirmajā daļā apgūtā teorija par krājumus raksturojošiem lielumiem. Rezultātā izstrādāts pētāmā uzņēmuma krājumus raksturojošo lielumu aprēķins un raksturojums, kā arī no tā iegūti secinājumi un izveidoti priekšlikumi izsecināto trūkumu labošanā. Darbs kopumā izklāstīts 54 lappusēs, tajā iekļautas 15 tabulas un 11 attēli. Darbā izmantoti 17 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums. Atslēgas vārdi: krājumi, krājumu vadīšana, krājumu vērtēšana, krājumu klasifikācija, piegādes optimālais lielums, ražošana, uzņēmējdarbība un vadīšana.
Keywords krājumi, krājumu vadīšana, krājumu vērtēšana, krājumu klasifikācija, piegādes optimālais lielums, ra
Keywords in English savings, savings management, savings valuation, savings classificaiton, optimal delivery quantity, m
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 12:30:41