Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirgzinību attīstība ražošanas uzņēmumā
Title in English Marketing Development Within the Production Enterprise
Author Aija Livziniece
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor K.Didenko
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Diplomprojekta darba temats ir Tirgzinību attīstība ražošanas uzņēmumā. Darba autorei šī tēma ir saistoša, jo tirdzniecība un ar tiem saistītie jautājumi, piemēram, sabiedrības uzskati par preces kvalitāti, kas strādā tirdzniecības biznesā un konkrēta uzņēmuma attīstība. Šī tēma mūsdienu ekonomiskajos procesos ir aktuāla, jo tirdzniecība ir nepieciešama gan devējiem, gan patērētājiem. Diplomprojekta darbs sastāv no četrām daļām. Diplomprojekta darba sākumā darba autore izstrādā analītisko daļu, kurā izanalizē tirgzinību situāciju Latvijā un izstrādā SIA Rēzeknes gaļas kombināts darbību. Otrajā nodaļā darba autore izstrādā projekta daļu, kur parāda, kā ar ekonomiskajiem aprēķiniem prot izmantot analītiskās daļas rezultātus, sniedzot ieteikumus tādu izvirzīto problēmu risināšanā. Diplomprojekta trešajā daļā darba autore izstrādā tehnoloģisko daļu, kur izmanto informācijas tehnoloģijas datu apstrādei un lēmuma pieņemšanas procesam. Ceturtajā daļā darba autore izstrādā SIA Rēzeknes gaļas kombināts risku novērtēšanu, nosakot to līmeņus un izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, kā arī ekonomiski to pamato. Diplomprojekta apjoms ir 81. lpp, bet kopā ar pielikumu un grafisko daļu- 111. lpp. Diplomprojektā ir 35 tabulas, 33 attēli un darbam ir pievienoti 10. pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 35 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: tirdzniecība, attīstība, darba aizsardzība, mājas lapa, reklāma.
Keywords tirdzniecība, attīstība, darba aizsardzība, mājas lapa, reklāma
Keywords in English trade, development , labor safety, website, advertising
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 11:12:09