Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Metodika informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanai plūdu riska pārvaldībai
Title in English IT Based Method for Flood Risk Management
Author Liene Andersone
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Reviewer Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Abstract Maģistra darbā izstrādāta uz informācijas tehnoloģijām balstīta plūdu riska pārvaldības metodika, kura aprobēta plūdu zaudējumu novērtēšanai un ekonomiski efektīvu plūdu riska mazināšanas pasākumu ieskicēšanai Daugavpils novadā un Daugavpils pilsētā. Izstrādātā metodika paredz plūdu zonu simulāciju, applūdušo teritoriju vērtību noteikšanu, plūdu radīto zaudējumu aprēķinu un pretplūdu pasākumu ekonomisko izvērtēšanu. Izmantojot intelektuāli integrētu plūdu modelēšanas platformu ar vizualizāciju ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, maģistra darba ietvaros analizēti divi applūšanas scenāriji apzinātās 2013. gada pavasara plūdos applūdušās teritorijas Daugavpils novadā un iespējami applūstošās teritorijas Daugavpils pilsētā aizsargdambja pārrāvuma gadījumā. Plūdu radīto zaudējumu aprēķinā izmantoti no Valsts Zemes dienesta saņemtie Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un ģeotelpiskie dati, kas apstrādāti, pielietojot informācijas tehnoloģijas risinājumus. Kadastra datu izmantošanai izvērtētas divas alternatīvas: 1)teksta datu izmantošana applūstošo objektu zemes vienību un būvju kategoriju izveidei un jau aprēķināto kadastrālo vērtību izmantošana zaudējumu aprēķinā; 2)ģeotelpisko datu izmantošana applūstošo objektu zemes vienību un būvju vērtību aptuvenam aprēķinam, izmantojot atbilstošos kadastrālo vērtību zonējumus un kadastra karti. Pamatojoties uz noteiktajām plūdu ietekmētajām teritorijām un novērtēto zaudējumu apjomu, ieskicēti uz ekonomiskās analīzes rezultātiem balstīti iespējamie plūdu riska mazināšanas pasākumi. Darba apjoms: 96 lpp., 9 tabulas un 42 attēli.
Keywords Plūdu riska pārvaldība, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, dinamiskā simulācija
Keywords in English Flood risk management, geographic information systems, dynamic simulation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 21:22:50