Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mazo piensaimniecību saimnieciskās darbības efektivitātes nodrošināšana Latvijā"
Title in English "Maintaining Economic Activity Efficiency of Small Dairy Enterprises in Latvia|"
Author Kristīne Čehoviča
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba temats ir mazo piensaimniecību saimnieciskās darbības efektivitātes nodrošināšana Latvijā. Darba mērķis ir novērtēt mazo piensaimniecību saimniecisko darbību Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tās efektivitātes palielināšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskās daļas ietvaros tiek noskaidrota piensaimniecības nozares loma Latvijas lauksaimniecībā, kā arī piensaimniecības nozares struktūra un tās izmaiņas. Šīs daļas ietvaros tiek apskatīta piena plūsmas shēma Latvijā, kā arī veikti aprēķini noskaidrojot piensaimniecību lieluma ietekmi uz to efektivitāti. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota, cik iedarbīgi ir bijuši valsts veiktie pasākumi piena primārās sfēras problēmu novēršanā, kā arī kooperācijas veicināšanā lauksaimniecībā. Šīs nodaļas ietvaros tiek izstrādāts modelis piensaimniecības produktu piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanai, kā arī kooperācijas biedra gaidu modelis, sniedzot priekšlikumu to izmantot lauksaimniecības nozarē iesaistītām institūcijām un pusēm, motivējot un sniedzot informāciju lauksaimniekiem par kooperāciju. Savukārt praktiskajā daļā tiek veikta pētījuma objekta mazās piensaimniecības saimnieciskās darbības un SVID analīze, sniegti priekšlikumi tās saimnieciskās darbības uzlabošanai. Izmantojot izstrādāto modeli piensaimniecības produktu piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanā, tiek novērtēti mazās piensaimniecības ieguvumi pievienojoties piensaimniecību kooperatīvam. Šajā daļā tiek interpretēti iegūtie anketēšanas dati par lauksaimnieku viedokli par kooperatīvu nozīmi lauksaimniecībā, pielietojot izstrādāto modeli lauksaimnieku motivācijas iestāties kooperatīvā noteikšanai. Darba apjoms ir 89 lapaspuses un tajā ir ietvertas 23 tabulas, 31 attēls un 15 pielikumi.
Keywords mazās saimniecības, kooperācija, piensaimniecības
Keywords in English small farms, cooperation, dairy enterprises
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 20:06:02