Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uz ontoloģiju pamata veidotu klasifikācijas sistēmu izpēte
Title in English The Analysis of Ontology-based Classification Systems
Author Irēna Tuleiko
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
Reviewer Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Abstract Darba mērķis ir izpētīt un analizēt ontoloģiju pielietošanu uz lēmumu kokiem bāzētu klasifikācijas sistēmu veidošanā. Tā ietvaros ir izpētītas un analizētas metodes ontoloģiju pielietošanai klasifikācijas sistēmās ontoloģijās bāzēta induktīvās apmācības sistēma, ontoloģijās bāzēta augsta līmeņa klasifikācijas likumu indukcija un lēmumu koku apmācība ar izteikumos pārveidotiem atribūtiem. Salīdzināti klasifikācijas rezultāti starp klasisko C4.5 algoritmu un lēmumu koku apmācību ar izteikumos pārveidotiem atribūtiem. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tika veikts teorētiskais apkopojums par izmantojamajiem jēdzieniem un to savstarpējo saistību. Tāpat tika izpētītas ontoloģiju izmantošanas metodes uz lēmumu kokiem bāzētās klasifikācijas sistēmās. Praktiski tika pielietotas ontoloģijas klasifikācijas uzdevumos ar reāliem datiem un veikta rezultātu salīdzinošo analīze, kā arī sniegtas rekomendācijas metožu praktiskā pielietojuma iespējām. Iegūtie rezultāti parāda ontoloģijām ir būtiska loma klasifikācijas precizitātes uzlabošanā, tomēr rezultāti variē atkarībā no datu kopas. Izteikumos pārveidotu atribūtu ontoloģiju darba autore rekomendē izmantot klasifikācijas precizitātes uzlabošanai tādām datu kopām, kurās katram atribūtam ir neliels apjoms unikālo vērtību. Darbs sastāv no četrām nodaļām un diviem pielikumiem. Darba apjoms 80 lpp., 20 tabulas, 31 attēls.
Keywords datu ieguve, klasifikācija, lēmumu koki, izteikumos pārveidošana, mašīnapmācība, matemātiskā loģika,
Keywords in English classification, ontology, decision tree, data mining, propositionalisation, machine learning
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 17:32:29