Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Konsolidācijas termināla projektēšana ar mērķi uzlabot iekšzemes autotransporta distribūcijas sistēmu.
Title in English Designing a Consolidation Terminal with the Aim to Improve the Local Road Transport Distribution System.
Author Rūdolfs Lišmanis
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Aleksandrs Urbahs
Abstract ANOTĀCIJA Kvalifikācijas darba autors: Rūdolfs Lišmanis. Kvalifikācijas darba tēma: Konsolidācijas termināla projektēšana ar mērķi uzlabot iekšzemes autotransporta distribūcijas sistēmu. Darbs profesionālā bakalaura grāda transporta sistēmu inženierijā un transporta sistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Darba mērķis ir projektēt optimālu izmēru konsolidācijas terminālu un izvēlēties tam ekonomiski izdevīgu atrašanās vietu Latvijas teritorijā. Pirmajā daļā ir analizētas ar konsolidācijas terminālu saistītās loģistikas darbības un termināla ietekme uz piegādes izmaksām. Veikta Latvijas iekšzemes autotransporta distribūcijas sistēmas novērtēšana. Otrajā daļā ir autora izstrādāta programma Mathcad vidē, ar kuras palīdzību tiek noteikta optimāla termināla atrašanās vieta, veikta termināla tehnoloģisko zonu izmēru noteikšana un modelēta termināla darbība GPSS vidē. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, trīs rasējumiem, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms: 73 lpp., 10 tabulas, 15 attēli, 27 formulas un darba izstrādē izmantoti 21 informācijas avoti.
Keywords Konsolidācijas termināla projektēšana; Iekšzemes distribūcijas sistēmas uzlabošana
Keywords in English Designing of consolidation terminal; Improve local road distribution system
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 17:04:58