Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Studentu organizāciju iekšējā tēla veidošanas universitātē projekts
Title in English Project for Creating Inner Image of the University Student Organizations
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Diplomprojekta Studentu organizāciju tēla veidošanas universitātē projekts autore ir Līga Lasmane, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente profesionālā bakalaura programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta zinātniskā vadītāja ir Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dr.oec. Elīna Gaile Sarkane. Diplomprojekts izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, tirgzinību un tirdzniecības ekonomikas specializācijā. Diplomprojekta mērķis ir analizēt Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta darbību, kā arī iekšējo un ārējo vidi, kas veido un ietekmē šīs organizācijas ikdienu, rezultātā piedāvājot trīs risinājumus secinātajai problēmai, izstrādājot tēla veidošanas plānu vienam kalendārajam gadam. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā un to veido analītiskā, projektu aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības, kā arī grafiskā daļa. Analītiskā daļa sastāv no organizācijas darbības un ietekmējošo faktoru izpētes. Veikts arī organizācijas tēla veidojošo faktoru apkopojums un izveidota SVID analīze. Projektu daļu veido trīs risinājumi analītiskajā daļā noteiktajai problēmai, kas ir organizācijas iekšējās autoritātes neesamība universitātē. Risinājumi paredz mērķauditorijas segmentēšanu un konkrētu aktivitāšu tēla veidošanas plānu tiešajai un virtuālajai komunikācijai. Kopumā radītas vairāk kā 30 idejas tēla veidošanas aktivitātēm un katrai no tām veikti aprēķini, paredzot izmaksas. Projektu daļas beigās pamatots tēla veidošanas projekta izdevīgums. Projekta daļā iekļauti arī daži diplomprojekta autores ideju realizēšanas piemēri attēlu veidā. Tehnoloģiskajā daļā tiek plānota tēla veidošanas tiešās komunikācijas aktivitāte, izmantojot programmu Microsoft Project Professional, tādējādi rosinot organizāciju izmantot šo programmu ikdienā, lai realizētu kvalitatīvas aktivitātes un projektus. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota arī funkcionējoša suvenīru e-veikala sadaļa organizācijas mājaslapā www.rtusp.lv. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopoti iespējamie riski, strādājot RTU SP birojā, kā arī piedāvāti konkrēti risinājumi to novēršanai. Grafisko daļu veido diagrammas, kā arī attēli, kurus diplomprojekta autore radījusi darba tapšanas laikā, pamatojoties uz konkrētiem secinājumiem un datu apkopojumiem. Diplomprojekta apjoms ir 80 lapaspuses, kurās iekļautas 24 tabulas, 61 attēls, 49 literatūras avoti, kā arī 15 pielikumi. Grafiskās daļas apjoms ir 22 lapas.
Keywords tēls, mārketinga aktivitātes, segmentēšana, idejas, studentu organizācija, RTU
Keywords in English image, marketing activities, segmentation, ideas, student organization, RTU
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 16:18:30